Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Signatura del conveni amb el Consell Comarcal per a l’execució d’un pas sobre el riu Francolí

Aquest matí s’ha fet la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès per al finançament, execució i manteniment d’un pas sobre el riu Francolí al seu pas per Centcelles, al terme municipal de Constantí. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, i el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Daniel Cid.

Els objectius d’aquesta obra són: comunicar els nuclis habitats (nucli i masies marge esquerra del riu i barri de Sant Salvador); facilitar l’explotació del sòl rural (fent més fàcil el desplaçament als pagesos).; i potenciar el seu ús lúdic (per l’oci de ciclistes, excursionistes i/o corredors, i és que les diferents activitats esportives que s’hi poden desenvolupar han experimentat un interès i una popularitat creixent que n’ha fet incrementar el nombre d’usuaris. L’obra proposa una solució que permeti el pas tant a vianants i ciclistes com a vehicles i tractors (de com a màxim 1.000 kg per roda sobre la superfície de suport).

La situació del pas de Centcelles es troba ubicada a l’est del nucli urbà de Constantí, sobre l’antic camí dels Pallaresos, que comunica amb el barri tarragoní de Sant Salvador i amb la part del terme situada al marge esquerra del riu.

L’actuació consisteix en un pas lleugerament elevat, sobre la llera del riu, de 3 metres d’amplada, amb una reixa d’engraellat d’acer galvanitzat amb murets de formigó armat de 30 cm d’amplada, elevats 80 cm sobre la llera del riu, de forma que deixin 14 passos d’aigua de 80x80cm. Aquesta solució garanteix el creuament del riu durant tot l’any, llevat d’avingudes importants. En finalitzar l’obra, es col·locaran als dos costats del pas, dos panells informatius amb les condicions d’ús (el senyal d’avís que és inundable i que no s’ha d’utilitzar en cas d’avingudes).

Pel que fa al seu impacte mediambiental, els efectes potencials que pot tenir sobre la flora i la fauna i els condicionaments paisatgístics son inexistents ja que el pas es fa sobre el traçat actual i no suposarà cap barrera infranquejable, per tant no es preveu cap alteració del procés ecològic.

El cost de l’obra és de 23.539’95 €uros (IVA inclòs). El Consell Comarcal n’aportarà 5.400 € i el termini d’execució de l’actuació s’estima en 45 dies.

Back to top