Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple aprova la declaració d’obra d’especial interès per al projecte de renovació i millora de l’escola Mossèn Ramon Bergadà

L’Ajuntament de Constantí ha celebrat aquest dilluns 29 d’abril una nova sessió del Ple. Aquest Ple Extraordinari es va iniciar  amb el sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu i a les eleccions municipals del 26 de maig

D’altra banda, el Ple va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la declaració d’obra d’especial interès per a la bonificació del 95 % en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la llicència d’obres sol·licitada pels Serveis Territorials d’Ensenyament per les obres de reparació de patologies i millora de l’escola Mossèn Ramon Bergadà. Es tracta d’una dels darrers tràmits abans d’iniciar aquestes obres que s’han de realitzar al col·legi durant el període de vacances escolars d’estiu. Les obres de rehabilitació de l’edifici compleixen els requisits previstos en la regulació de l’ordenança fiscal de l’ICIO per aplicar aquesta bonificació. Després de diverses reunions amb l’Ajuntament de Constantí, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat s’ha compromès a fer una inversió de 236.000 euros en aquest projecte de renovació i millora de l’escola Mossèn Ramon Bergadà. El projecte defineix, per una banda, un seguit d’intervencions de reparació i millora als dos edificis escolars que conformen el centre educatiu, i per l’altra, la reforma de l’entorn urbanitzat dels edificis esmentats. Les intervencions previstes a l’interior dels edificis tenen per objectiu resoldre les patologies i deficiències més importants que es reflecteixen en estudis previs (reparacions de pilars de formigó, reparació d‘esquerdes en parets, reparacions de desaigües, substitució i enderroc de paviments, formació de noves xarxes de drenatge i evacuació). Pel que a fa a les intervencions que es preveuen als espais exteriors, es duen a terme per a complir amb les recomanacions dels esmentats estudis respecte a les mesures a adoptar per a minimitzar la influència de les argiles expansives que conformen el terreny en els edificis existents.

Durant la sessió plenària d’aquest dilluns també es va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Constantí al pacte  d’alcaldes pel clima i l’energia. Aquest Pacte consisteix en el compromís de pobles i ciutats d’aconseguir els objectius de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica en àmbits públics i la promoció de fonts d’energies renovables. D’aquesta manera s’assumeix el compromís de la UE de reduir les emissions de CO2 en un 40% fins a l’any 2030 i redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima. Per a la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, que és la coordinadora territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, amb l’aportació de personal tècnic per a l’elaboració del Pla i el seu seguiment i compliment.

Finalment, el Ple també va aprovar l’acceptació del Jurat d0’exporipiació de Catalunya per un import de 26.945,73 euros en relació a l’expropiació de la finca ubicada al carrer Sant Pere 49.

Back to top