Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Adjudicat el projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable del Grup Centcelles

L’Ajuntament de Constantí ha adjudicat a SOREA les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del Grup Centcelles. Finalment, les obres s’han adjudicat per un import de 270.589,79 €uros (IVA inclòs). Cal recordar que inicialment el pressupost del projecte tècnic es va xifrar en 432.147, 76 euros, de manera que hi ha hagut una reducció significativa del preu final. A finals de l’any passat la Junta de Govern Local aprovava el projecte tècnic, i el passat mes de febrer s’iniciava el procés de licitació per tal que les empreses presentessin les seves ofertes.

El projecte de renovació de la xarxa d’aigua del Grup Centcelles es divideix en dos lots:

– LOT 1: De la Plaça de la Generalitat cap a baix (adjudicat per un import de 106.607,60€, més 22.387,60€ en concepte d’IVA i una durada de 6 mesos)

– LOT 2: De la Plaça de la Generalitat cap amunt ( adjudicat per un import de : 117.020,32€, més 24.574,27€ en concepte d’IVA i un termini d’execució de 6 mesos)

La justificació del projecte es basa en el fet que la xarxa d’aigua potable del grup Centcelles presenta moltes avaries. Les canonades d’aquesta xarxa han patit un desgast molt important al llarg dels anys. A més, es van instal·lar amb unes condicions inadequades del recobriment de protecció (àrids) de les canonades. Segons les dades disponibles, el total de fuites reparades en el transcurs dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016 és de 77 fuites, que dona una mitjana de 4,5 fuites per cada 10 metres de canonada. Durant aquestes reparacions, s’ha pogut observar que les canonades estan deteriorades i presenten fissures. L’estat actual d’aquestes canonades de la xarxa d’aigua potable ocasiona diverses molèsties als veïns, en forma d’interrupcions del subministrament, com per les reposicions de la calçada.

El projecte aprovat planteja substituir la xarxa d’aigua potable actual del grup Centcelles, per una xarxa de canonada de fosa de diàmetre 80 i 100 mm. A més a més, s’afegiran vàlvules de comporta i s’aprofitarà per eliminar les boques de reg obsoletes. Durant les obres es col·locarà un provisional d’obra per a mantenir el servei als abonats, retirant-se una vegada instal·lada la nova xarxa.

 

Back to top