Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Es fa públic el cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 i s’aprova el règim de dedicació dels càrrecs electes

Aquest dimecres 19 de juny s’ha signat per part de l’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, el Decret relatiu a la composició del nou Cartipàs Municipal per al mandat 2019-2023, en el qual s’aproven les delegacions als regidors i regidores que conformen el nou equip de govern, amb el nomenament dels tinents d’alcalde i els membres de la Junta de govern.

Pel que fa a la distribució de les àrees de govern, l’alcalde  Oscar Sánchez, es farà càrrec de les àrees de Governació, Urbanisme, Relacions institucionals, Comunicació i Noves tecnologies.

La 1era Tinent d’alcalde, Dolors Fortuny, encapçalarà les àrees d’Ensenyament, Cultura, Ciutadania i Associacions i Promoció econòmica (comerç local, turisme i polígon industrial); el 2on tinent d’alcalde, Vicenç Maceira, gestionarà les àrees d’Hisenda, Subvencions, Obres municipals i Brigada, i Entorn rural i Agricultura; Virginia Bautista, 3a tinent d’alcalde, encapçalarà les àrees d’Acció Social (serveis socials, ocupació i habitatge) i Salut i Gent gran; mentre que la 4a tinent d’alcalde, Mariana Buger, es farà càrrec de les regidories de Festes i Polítiques d’igualtat i Dona.

Pel que fa a la resta de regidories, Jordi Pérez es farà càrrec de les àrees d’Esports, Parcs i jardins i Neteja pública; Maria García assumirà les regidories de Transició ecològica (medi ambient-recollida selectiva) i Serveis municipals (aigua, llum, cementiri i mercat); Ismael Perroni gestionarà les àrees de Recursos humans i Joventut; i Alfonso Riscos es farà càrrec de les àrees de Seguretat i Protecció civil i Mobilitat.

L’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, ha expressat que “aquesta nova organització de govern i la distribució de funcions s’ha fet valorant les necessitats reals del poble i per tal que administrativament l’Ajuntament gestioni les diverses matèries d’acord amb els objectius polítics marcats, amb la prioritat de servir a les persones, millorar el municipi amb més i millors serveis i en definitiva continuar amb la bona línea de treball marcada a l’anterior mandat”

D’altra banda, l’Ajuntament de Constantí va celebrar aquest dimarts 18 de juny al vespre, un Ple Extraordinari i urgent, en el qual es va aprovar el règim de dedicació dels càrrecs electes, que va fixar la retribució dels representants del consistori. La proposta es va aprovar amb els vots favorables dels 9 regidors el PSC, l’abstenció del regidor de Junts per Constantí i els vots en contra dels 3 regidors de Compromís per Constantí. Segons la proposta aprovada, l’alcalde, que tindrà un règim de dedicació exclusiva, percebrà una retribució de 36.000 euros bruts a percebre en 14 pagues. Hi haurà 3 regidors amb dedicacions parcials al 60 % (21 hores), amb una retribució anual de 18.000 euros bruts a percebre en 14 pagues. I 5 regidors tindran dedicacions parcials al 40% (14 hores) amb una retribució anual de 12.000 euros bruts a percebre en 14 pagues.

Pel que fa al règim d’assistències, la retribució per assistència a les sessions del Ple passa a ser de  200 euros per sessió ;  per assistència a les sessions de les Comissions Informatives serà de  110 euros ; per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 160 euros ; i per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local la retribució serà de 160 euros.

Les retribucions i les declaracions de béns de tots els regidors del Consistori es poden consultar al Portal de Transparència de la web municipal a partir de la seva publicació al BOPT.

Back to top