Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple aprova un increment de l’IBI i la taxa de recollida d’escombraries

L’Ajuntament de Constantí ha aprovat en el Ple Extraordinari celebrat aquest dimecres 23 d’octubre la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020. Aquesta modificació, que ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal del PSC, i els vots en contra de Compromís per Constantí i Junts per Constantí, proposa un increment del 5 % en l’IBI (Impost de Béns Immobles) als immobles urbans d’ús residencial.

L’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, ha explicat que durant l’últim mandat municipal “el coeficient de l’IBI s’ha anat reduint per tal que els veïns i veïnes no veiessin augmentat el seu rebut degut a l’increment de les revisions cadastrals que ha anat fent l’Estat des de l’any 2015”. Així, l’Ajuntament ha anat absorbint l’impost mantenint els ingressos en aquest concepte. L’alcalde va afegir que “es va passar d’un coeficient de l’1,01 al 2013 al 0,65 al 2019, una baixada considerable de quasi la meitat del tipus de gravamen”. En aquest sentit, ha apuntat que “l’increment mensual del rebut de l’IBI pujarà una mitja d’1 euro mensual”.

L’alcalde va subratllar que si es compara aquesta dada amb els municipis similars a Constantí en població i pressupost, “l’IBI urbà de Constantí és el més baix de tots amb molta diferència, un -26,47 % menys respecte a la mitjana”. A això, cal afegir que si es compara amb la mitjana dels municipis de la comarca del Tarragonès, la diferència és d’un 21 % més baix a Constantí.

D’altra banda, s’ha aprovat també una pujada del 21,47 % de l’IBI aplicable als “Béns Immobles urbans d’usos diferenciats al residencial de major valor cadastral” (és a dir, immobles amb valor cadastral a partir de 170.000 euros, bancs, grans immobiliàries i Fons d’Inversió. Per tant, la gran majoria d’aquest increment recaurà sobre bancs i grans tenedors.

Finalment, s’amplien les bonificacions en cas de famílies nombroses: La quantia de la bonificació proposada passa de ser fixa a ser progressiva, partint del màxim permès per als immobles de menor valor cadastral (bonificació del 90%), i es va reduint en 2 trams més (del 60 i el 40% de bonificació), de forma progressiva, conforme augmenta el valor cadastral de l’habitatge, fins arribar al límit dels 170.000€, a partir del qual desapareix el benefici fiscal. Per altra banda, els titulars dels immobles, no caldrà que sol·licitin aquesta bonificació (com fins ara) ja que a partir d’ara, s’aplicarà de manera automàtica.

Augment del 15% a la taxa d’escombraries

Una altra de les modificacions previstes és l’increment d’un 15 % en la taxa de recollida d’escombraries. Aquest punt també va ser aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC) i els vots en contra dels grups de l’oposició. L’alcalde, Oscar Sánchez, va exposar que aquesta pujada ve motivada per un doble motiu: d’una banda, l’increment del 14,56 % del cànon de tractament de la Generalitat; i en segon lloc, per fer front a l’augment de la tarifa de Sirusa (Servei d’Incineració de Residus Sòlids Urbans) degut a la inversió de 75M d’€uros que s’ha de realitzar a la planta per actualitzar i modernitzar la maquinària i les instal·lacions, i per tal de complir amb les normatives cada vegada més exigents de la Unió Europea i de lluita contra el canvi climàtic

Amb la nova taxa proposada, l’Ajuntament assumeix un 5.80% de l’increment del cost d’aquest servei d’eliminació i revalorització de residus que no repercutirà al ciutadà.

Altres modificacions aprovades durant el Ple fan referència a la taxa d’expedició de documents administratius, la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats, el servei de clavegueram, la taxa reguladora de l’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres (guals), i la taxa per la tinença, comerç i recollida d’animals domèstics de companyia.

 

Back to top