Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nou contracte de la neteja viària i recollida d’escombraries

Un cop exhaurits els contractes de serveis de recollida selectiva i neteja viària, l’Ajuntament de Constantí ha optat per integrar els diferents serveis en una única concessió, contractada directament pel mateix Ajuntament.

Per això, el passat dimecres 23 d’octubre es donava inici a l’expedient de contractació i plec de clàusules que han de regir el nou contracte de serveis de neteja viària, recollida i transport d’escombraries i gestió de la deixalleria. Es tracta d’un dels tràmits administratius previs abans que s’aprovi aquest nou contracte que ha de gestionar tots els serveis mediambientals del municipi. Recordem que l’actual contracte amb el Consell Comarcal del Tarragonès és de l’any 2004.

El nou contracte preveu implantar millores en el servei, amb més freqüències de recollida, afegint la neteja de parcs i jardins, una màquina hidronetejadora amb aigua a pressió durant tots els dies a Constantí, servei de neteja viària també els diumenges i festius, un camió de neteja superficial d’illes (bosses que la gent deixa fora els contenidors…), i incrementant noves illes de contenidors on hi ha problemes de saturació; també aposta per potenciar les recollides comercials, entre d’altres millores, desvinculant la Brigada municipal de realitzar accions de recollida i/o neteges tret de moments puntuals.

Un punt i a part mereix el nou servei al Polígon Industrial de Constantí. El disseny que s’ha realitzat aposta per millorar la imatge i reduir al màxim els abocaments incontrolats que s’hi produeixen. El nou servei preveu una zona d’aportació de residus, amb autocompactadors per a les fraccions rebuig i paper/cartró, així com un nou servei de neteja, inexistent a data d’avui.

Finalment, preveu partides pressupostàries per a accions de comunicació i sensibilització per millorar al màxim possible la separació en origen dels residus.

En definitiva, el que pretenem és que Constantí segueixi essent un referent en la defensa del medi ambient i una de les millors maneres d’aconseguir-ho és la millora tant del servei com la sensibilització de la ciutadania.

Back to top