Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova inicialment el projecte de renovació de la xarxa d’aigua dels carrers Falset, Girona i Raval de Sant Cristòfol

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat inicialment el projecte executiu de renovació de la xarxa d’aigua potable dels carrers Falset, Raval de Sant Cristòfol i carrer Girona. Aquest projecte, que té un pressupost d’execució de 161.551,59 €uros ( IVA inclòs), està dividit en 3 lots :

– Lot 1: Correspon a la renovació de la xarxa d’aigua del carrer Sant Cristòfol, amb un PEM  de 39.019,93 euros i un preu d’execució de 56.184,40 euros.

– Lot 2: Correspon a la renovació de la xarxa d’aigua del carrer Falset, amb un PEM de 29.812,20 euros i un preu d’execució de 42.926,59 euros.

– Lot 3: Correspon a la renovació de la xarxa d’aigua del carrer Girona, amb un PEM de 43.364,54 euros i un preu d’execució de 62.440,60 euros

La xarxa d’aigua potable dels carrers Falset, Girona i Raval Sant Cristòfol de Constantí presenta moltes avaries. Les canonades d’aquests carrers, actualment, tenen una pressió de timbratge inadequada, la qual és massa justa per a la pressió requerida, un fet que comporta que la canonada pateixi una fatiga important al llarg dels anys. A més, es van instal·lar amb unes condicions inadequades del recobriment de protecció (àrids) de les canonades.

Per aquest motiu,  l’Ajuntament de Constantí vol establir les intervencions necessàries per la renovació de la canonada d’aigua potable de polietilè i fibrociment dels citats carrers, per una xarxa de canonada de fosa de diàmetre 100 mm. A més, s’afegiran vàlvules de comporta i boques de reg.

Back to top