Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’amplia la col·laboració amb el Servei Català de Trànsit pel desenvolupament del Pla Local de Seguretat Viària a Constantí

L’Ajuntament de Constantí i el Servei Català de Trànsit han ampliat la seva col·laboració en el marc del desenvolupament del Pla Local de Seguretat Viària al municipi. Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària al casc urbà i al Polígon Industrial, l’any 2014 es plantejava la necessitat d’elaborar un Pla Local de Seguretat Viària mitjançant un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Constantí i el Servei Català de Trànsit, que tingués en compte els trets bàsics i característics del municipi.

En el marc d’aquesta col·laboració entre Ajuntament i Servei Català de Trànsit, s’ha decidit ampliar aquest Pla Local de Seguretat Viària per un període de 4 anys més.

En aquest Pla Local de Seguretat Viària es recullen i analitzen dades sobre la problemàtica viària del municipi i s’elaboren propostes adequades per tal de resoldre’n les causes. Això es traduiex en una sèrie d’actuacions que tenen com a finalitat la reducció de l’accidentalitat i prevenció de sinistres a l’espai urbà, ès a dir, fer de Constantí un municipi més segur.

Al llarg de tots aquests anys s’ha treballat en diferents actuacions sobre la via pública i en la formació d’educació viària en l’àmbit escolar, seguint les recomanacions d’aquest Pla Local de Seguretat Viària, el que ha portat a millorar notablement els resultats d’accidentalitat al terme municipal, tot i el considerable augment de vehicles i població al territori.

Back to top