Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí aprova l’ordenança per regular la instal•lació de terrasses a la via pública

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 8 d’octubre la nova ordenança municipal que regula l’ocupació pública mitjançant terrasses d’establiments de restauració o zona comercial.

La sessió ordinària, que s’ha celebrat de forma telemàtica atesa l’actual situació sanitària, ha aprovat aquesta ordenança municipal, un reglament en el qual l’Ajuntament de Constantí hi ve treballant des de l’any 2017. L’ordenança té per objecte la regulació de l’ocupació de la via pública mitjançant terrasses, vetlladors i altres elements de mobiliari similars. Al text es determina el règim jurídic, la normativa per a la sol·licitud i concessió de la llicència, les condicions tècniques i les obligacions dels titulars de les llicències, entre d’altres qüestions. Aquesta ordenança servirà per donar una major seguretat jurídica als titulars de les autoritzacions i, a més, farà compatible la funció de dinamització de l’entorn urbà de les terrasses amb el respecte per la convivència ciutadana.

Un altre dels punts aprovats durant el Ple d’aquest dijous és una nova addenda al conveni de col·laboració existent entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Constantí en relació als Plans Educatius d’Entorn del curs 2020-2021. Aquesta addenda suposarà una aportació econòmica de 6.630 €uros entre les dues administracions per a finançar les actuacions previstes dintre del Pla Educatiu d’entorn d’aquest curs 2020-2021.

També es va aprovar el compte general de la corporació per a l’exercici 2019. Aquest compte general fixa la situació financera, el resultat econòmic patrimonial i l’execució del pressupost de l’ajuntament, i un cop aprovat s’envia a la Sindicatura i al Tribunal de Comptes. Durant el ple també es va acceptar l’acord del Jurat d’Expropiació de Tarragona, de data 7 d’agost de 2020, que fixa el preu just de l’expropiació de la finca  del carrer Sant Pere 24 en 39.052,66 €uros.

Finalment, en l’apartat de les mocions, es va aprovar una moció presentada conjuntament per Compromís per Constantí i Junts per Constantí de rebuig a la decisió del T.S d’inhabilitar el President de la Generalitat, Quim Torra. I també es va aprovar una moció presentada pel grup municipal del PSC per instar a l’Estat i la Generalitat a realitzar polítiques socials d’habitatge i lluitar en contra de les ocupacions delictives d’habitatge.

Back to top