Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Finalitzen les tasques de renovació de l’enllumenat i la zona de jocs al Parc de les Escoles Velles

L’Ajuntament de Constantí continua treballant en el pla de renovació dels parcs infantils del municipi. Durant les darreres setmanes s’han realitzat tasques de millora i  manteniment al Parc de les Escoles Velles.

D’una banda, aquesta actuació ha permès l’ampliació de la xarxa d’enllumenat públic al parc, atenent a les peticions dels usuaris i veïns de la zona. En aquest sentit, s’han instal·lat 8 nous punts de llum formats per columnes de 3,6 metres d’alçària i lluminària amb tapa de poliamida reforçada, acoblament de fundació d’alumini i difusor de policarbonat estabilitzat, de 41,4 W de potència, 3000 K de temperatura de color, amb distribució òptica asimètrica. La disposició dels punts de llum ha estat de 4 unitats a un costat del parc i de 4 unitats a l’altra zona, segons estudi lumínic realitzat.

D’aquesta manera, i amb l’objectiu de vetllar per la segureta i el civisme, s’ha aconseguit suplir la poca il·luminació procedent dels carrers del voltant a la zona d’arbrat formada per pins a banda i banda del parc, sobretot, en èpoques de tardor i hivern, quan es fa fosc més aviat. D’altra banda, amb aquesta actuació, s’ha desplaçat la columna existent de planxa d’acer galvanitzat, de forma circular de 10 m, amb 3 projectors a la part central del parc, perquè la distribució de l’enllumenat quedi uniforme i complementi les dues noves zones il·luminades.

A banda de les actuacions de millora en l’enllumenat del parc, aquesta actuació ha comportat millores en l’àrea de joc infantil, i s’ha dotat a l’espai de joc amb 55 metres de tanca perimetral decorativa i de seguretat per a espais públics formada per taulons de fusta, de 1075 a 1175 mm d’alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó. A més s’han col·locat 4 bancs al voltant de la zona de jocs, per tal de que els pares i mares gaudeixin dels seus fills, mentre juguin.

El passat mes de desembre ja es van realitzar actuacions renovació dels equipaments de joc a diversos parcs situats a les places interiors del Grup Centcelles. Durant el passat estiu també es van fer treballs de manteniment i millora dels parcs infantils a diverses zones del nucli urbà. L’objectiu d’aquestes actuacions és oferir als nostres infants espais per tal que puguin gaudir del seu temps d’oci en les millors condicions possibles.

Back to top