Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí treu a concurs públic la venda d’uns terrenys industrials del PPU-10 al Polígon

Aquest dilluns 15 de març s’ha publicat el plec de clàusules relatives a la licitació del contracte d’alienació mitjançant concurs subhasta, d’un bé immoble propietat de l’Ajuntament de Constantí, concretament la parcel·la R-4 del sector PPU-10, ubicada al carrer Suècia del Polígon Industrial de Constantí. Aquesta finca té una superfície de 11.038,49 metres quadrats de sòl industrial.

La forma d’adjudicació serà mitjançant concurs subhasta pública per procediment obert, i totes les persones interessades podran presentar una proposició per l’adquisició de la finca. El pressupost de licitació és de 1.159.041,45 € sense IVA i 1.402.440,15 € IVA inclòs (21,00%). Per determinar l’oferta més avantatjosa es tindrà en consideració a més del criteri de millor oferta econòmica (95 %), un criteri de caràcter social que requereix el compromís de contractació de persones aturades del municipi (5 %).

Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible en el termini de 15 dies naturals, fins el dimarts dia 30 de març a les 14 hores.

L’objectiu d’aquesta operació és, d’una banda, contribuir al desenvolupament industrial del Polígon, permetent la instal·lació de noves empreses i generant ocupació, i a més, amb aquests ingressos l’Ajuntament de Constantí finançarà tot un seguit d’inversions al municipi que ja es troben contemplades en els pressupostos d’aquest 2021.

Back to top