Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Treballs de renovació i millora a la deixalleria municipal

Durant les darreres setmanes s’han realitzat treballs de millora a la Deixalleria municipal de Constantí, amb l’objectiu de millorar els serveis que ofereix a la ciutadania. Realitzats per FCC, aquest treballs han consistit en l’adequació dels espais externs de la instal·lació, millores a l’edifici i oficina, i la renovació de la senyalització.

Als espais exteriors, s’han fet treballs de formigonat a la vorera i s’ha col·locat una nova tanca metàl·lica amb neteja de la part interior i exterior de la tanca i poda de la vegetació. També s’ha ampliat l’alçada de la porta d’accés a la instal·lació i s’han col·locat 6 lluminàries tipus LED a les faroles existents. A la sala de residus especials, s’han fet tasques d’impermeabilització del terra i s’ha instal·lat il·luminació antideflagrant i un sistema de ventilació natural.

Pel que fa l’adequació dels espais interiors, a l’oficina i l’aula mediambiental s’ha instal·lat un sistema d’aire condicionat amb bomba de calor. També s’ha sanejat el paviment i s’han pintat totes les parets interiors, instal·lant noves finestres i reixes. A la coberta de l’edifici s’ha renovat la impermeabilització. Els treballs han comportat també la instal·lació de sistema Wi-Fi a tot el recinte i la completa rehabilitació de tot el sistema elèctric, de llum i d’aigua. S’ha fet una rehabilitació completa del sistema contra-incendis i s’han instal·lat 4 càmeres Wi-Fi a l’interior del recinte. Finalment, s’ha renovat la senyalització del paviment amb pintura de les zones d’accés de vianants i les zones de pas de vehicles.

Cal recordar que amb el nou contracte de recollida de residus, neteja viària i deixalleria, l’Ajuntament de Constantí ha assumit la gestió d’aquests serveis. Un de les principals novetats del nou contracte és que la deixalleria ha passat a ser de gestió municipal, incrementant el nombre de dies d’obertura, de dilluns a dissabte (matí de 9 a 13 h i tarda de 15 a 18 h) amb l’objectiu d’oferir un millor servei, més ecològic, net i sostenible.

Back to top