Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament i AGBAR col·laboren per lluitar contra la pobresa i incentivar l’estalvi

Aquest dijous, 10 de juny, s’ha signat a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Constantí un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i AGBAR, per a la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat a famílies en risc d’exclusió social. Aquest conveni, que té una durada d’un any, té com a objectiu facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua. L’empresa, prestadora de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a Constantí, destinarà una dotació de 2.000 euros. L’acte de signatura ha anat a càrrec de l’alcalde, Óscar Sánchez, i de Jordi Pont Rubio, gerent territorial d’AGBAR. També ha estat present la regidora de Benestar Social de Constantí, Virginia Bautista.

Concretament, aquest Fons de Solidaritat és un ajut que comportarà l’exempció del pagament dels conceptes de la factura de l’aigua que siguin de titularitat d’AGBAR, amb excepció del cànon de l’aigua (que depèn de la Generalitat), a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. L’aplicació d’aquest Fons queda supeditada a què el consistori autoritzi, en els terminis establerts, els mecanismes previstos en el Protocol Regulador de Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en allò que fa referència a l’emissió dels informes sobre la situació de risc d’exclusió per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Entre els criteris per a l’atorgament de l’ajut, l’Ajuntament i AGBAR valoraran que el consum sigui responsable i adequat a les persones que conviuen a l’habitatge, tenint en compte com a referència el consum de 100 litre/persona i dia que determina l’OMS. Les persones que compleixin els requisits establerts per l’Ajuntament de Constantí i vulguin acollir-se a l’ajut del Fons de Solidaritat, es podran adreçar als Serveis socials de l’Ajuntament per efectuar la corresponent sol·licitud via instància al registre de l’Ajuntament.

Modificacions en la taxa de l’aigua per afavorir l’estalvi

D’altra banda, cal recordar que en el Ple celebrat el passat mes de novembre de 2019, l’Ajuntament de Constantí va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, modificacions en la taxa reguladora del servei de subministrament d’aigua potable, eliminant la quota de consum mínim (que suposava una facturació mínima de 20,38 €/trimestre) i substituint-la per una quota de manteniment (18,38 €/trimestre), que resultarà una reducció de 2€. Fins ara no existia cap incentiu a un estalvi real perquè l’abonat sempre havia de pagar el mínim de consum.

Tanmateix, es redueix la tarifa al primer tram de consum (de 0,849 a 0,12 €/m3), amb l’objectiu d’incentivar l’estalvi en el consum d’aigua. Igualment, la tarifa social de l’aigua, creada l’any 2018, també modifica el mínim i els trams de consum, per tal d’ajudar als perceptors de pensions mínimes i unitats familiars en situació d’atur. Aquestes modificacions entraran en vigor, després de totes les tramitacions administratives, al proper trimestre.

Back to top