Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jornada informativa sobre la implantació d’energia fotovoltaica al Polígon de Constantí

Més d’una trentena d’empreses del Polígon Industrial de Constantí van participar el passat 11 de juny d’una Jornada informativa en que es va presentar el projecte sobre la implantació de l’energia fotovoltaica al Polígon de Constantí. La sessió es va fer en format virtual i va ser presidida per la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé, i l’alcalde de Constantí, Óscar Sánchez. També va comptar amb la participació de l’Associació de Propietaris del Polígon de Constantí i BCL (Barcelona Centre Logístic de Catalunya).

L’objectiu d’aquesta jornada era explicar a les empreses els principals avantatges i possibilitats de la implantació d’un sistema de generació i gestió integral d’energia al polígon. La sessió va consistir en explicar aquest projecte d’energia renovable amb l’interès que les empreses explorin aquesta nova oportunitat d’estalvi de costos, fins i tot  de rendiment. L’objectiu és fer un autoconsum verd compartit aprofitant l’economia d’escala, amb facilitant la tramitació (d’individual passaria a col·lectiva) i obtenir un major rendiment energètic.

El polígon de Constantí serà el pilot d’un espai verd logístic. A més, donada la seva dimensió és adient per complir els objectius  d’implantació d’energia renovable a cobertes, a part de tenir espais verds i propietats municipals aprofitables per la implantació d’energia fotovoltaica. El projecte s’emmarca dins la iniciativa Logístic Green Deal, i pot ser susceptible dels fons europeus New Generation.

Arran d’aquesta reunió, s’iniciarà un estudi energètic de manera col·lectiva per definir si la figura jurídica més adient és la creació d’una Comunitat Energètica i aprofitar, finalment, els excedents d’energia per a subministrar també al nucli de la població. Aquesta jornada informativa s’emmarca dintre de les accions conjuntes impulsades per l’Ajuntament de Constantí i la Cambra de Tarragona per dinamitzar i promocionar el polígon industrial del municipi, el més gran de les comarques de Tarragona.

Back to top