Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Institut de Constantí és seleccionat per participar a un projecte Erasmus + d’Educació Inclusiva

L’Institut de Constantí és un dels 5 centres de tot Catalunya que han estat seleccionats pel Departament d’Educació per participar en el projecte Erasmus+ Mini Consorci d’Educació Inclusiva per als propers tres anys. Aquest projecte té com a objectiu prioritari reforçar la internacionalització dels centres, consolidant un sistema inclusiu i implementant noves metodologies i activitats d’alta qualitat d’una manera coordinada.

Els projectes d’aquesta acció promouen activitats a nivell internacional adreçades al personal docent del centre, amb l’objectiu de millorar les competències, augmentar la capacitat de propiciar una modernització al centre on treballen o bé formar l’equip educatiu i ampliar el coneixement d’altres pràctiques, polítiques i sistemes. D’aquesta manera, s’ofereix l’oportunitat per conèixer realitats noves allunyades de l’entorn habitual. El programa preveu mobilitats per al personal docent que començaran el curs 2022-2023. Aquestes mobilitzacions poden ser per observar l’aula, per formació i, fins i tot, per realitzar docència. Les activitats de caràcter formatiu per a personal docent hauran d’anar acompanyades de propostes de transferència, implementació a l’àmbit docent o organitzatiu i de sostenibilitat dins del centre educatiu. Implica molta transferència dels coneixements i compartir amb la resta de la comunitat educativa.

En el cas del projecte Erasmus + per al qual ha estat seleccionat l’Institut, el Mini Consorci d’Educació Inclusiva (MCEI) té com a finalitat principal que tot l’alumnat sigui subjecte de l’atenció educativa que regula el decret d’inclusió per aconseguir l’equitat i la igualtat. Per poder accedir a aquest programa l’Institut de Constantí va haver de presentar una sol·licitud explicant la història del centre, el seu context sociocultural, les dades de l’alumnat i desenvolupar una memòria justificativa dels motius pels quals es volia formar part d’aquest projecte. Des de l’Institut de Constantí s’afronta aquest repte amb la màxima il·lusió. El centre planteja com un dels principals objectius del seu projecte educatiu actual, l’aposta per una veritable inclusió que apoderi el seu alumnat.

De moment, el centre ja ha posat fil a l’agulla, i fins el curs 2022, quan es faran les mobilitzacions dels docents a altres països, es crearà un grup impulsor, es decidiran accions formatives i es configuraran les eines per fer el seguiment del projecte i el compliment dels seus objectius.

Back to top