Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’obre el termini d’inscripcions per formar part del Senat de la Gent Gran

A partir d’aquesta setmana i fins el 13 de març de 2022, es poden realitzar les inscripcions per formar part del Senat de la Gent Gran de Constantí. Aquest dimarts 8 de febrer s’ha realitzat el sorteig que ha determinat els membres del Senat que havien de deixar el seu càrrec, tal i com s’estableix en els Estatuts d’aquest òrgan.

Les inscripcions s’han de fer al Registre de l’Ajuntament. Les persones candidates que vulguin formar part del Senat de la Gent Gran hauran de complir els requisits següents:

– Ser major de 60 anys.

– Estar empadronat/da a Constantí, com a mínim, durant els darrers 10 anys.

– No ocupar cap càrrec polític (ni dins ni fora del municipi), ni haver-ho fet en els darrers cinc anys.

– Presentar una carta de motivació que argumenti l’interès de la persona postulant en formar part del Senat de la Gent Gran de Constantí

Les persones interessades hauran d’inscriure’s mitjançant la presentació d’una sol·licitud per formar part del Senat de la Gent Gran, acreditant el compliment dels requisits establerts.

El Senat de al Gent Gran és un òrgan consultiu i de participació ciutadana format per 6 senadors/es juntament amb l’alcalde de Constantí. El seu objectiu és oferir un espai de diàleg i reflexió sobre el Constantí actual i de futur. En la seva composició s’intentarà garantir la paritat de gènere i el càrrec no serà retribuït ni podrà rebre indemnitzacions.

El Senat es renova cada 3 anys amb el 50% dels membres  i la periodicitat de les reunions serà com a mínim cada 6 mesos.

Back to top