Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple aprova una modificació de crèdit per finançar noves inversions durant aquest any

L’Ajuntament de Constantí ha aprovat una modificació de crèdit per un import de 671.468,43 euros, que es destinaran al finançament d’un seguit d’inversions durant aquest any 2022. Aquest punt va ser aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC), l’abstenció de Compromís per Constantí i el vot en contra de Junts per Constantí.

El Ple ordinari de l’Ajuntament celebrat aquest dijous 31 de març en sessió telemàtica ha donat compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, que es va tancar amb aquest romanent de tresoreria de 671.468,43 euros lliure per a qualsevol finalitat que ara es destinarà a aquestes inversions amb caràcter urgent. Durant aquest 2022 es realitzaran inversions en: parcs i jardins (40.000 euros), equipaments esportius (309.324,61 euros), elements de transport (44.809,33 euros), obres en equipaments de salubritat pública i benestar animal (60.000 euros), millores en voreres i carrers (169.333,89 euros) i el projecte constructiu d’edificis municipals (48.000 euros)

Durant el Ple d’aquest dijous també s’ha aprovat inicialment el Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Associacions, per tal de regular segons la legislació vigent tots els aspectes relatius a la inscripció i el funcionament de les entitats i associacions del municipi.

El Ple també va aprovar el reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Constantí (AVPCC) i un conveni de col·laboració d’aquesta Associació amb l’Ajuntament de Constantí en matèria de voluntariat de protecció civil al terme municipal.

Una altre dels temes aprovats durant el Ple va ser la Modificació de les Bases Reguladores dels Ajuts d’Urgència Social concedits per l’Ajuntament de Constantí. L’objecte d’aquests ajuts d’urgència social és atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència a persones que no disposen de recursos suficients. Tenint en compte les actuals circumstàncies derivades de la situació sanitària, social i econòmica, s’ha decidit ampliar els supòsits per tal de donar cobertura a les necessitats de la població.

Finalment es va aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut vigent en el període 2016-2019 per aquest any 2022. Aquest Pla local de Joventut es ve prorrogant des de l’any 2020 amb la previsió de poder enllestir i aprovar un nou Pla durant aquest any.

Finalment, es va aprovar la Proposta de declaració d’obra d’especial interès per a l’aplicació de la bonificació del 95% en la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per l’enderroc d’afegits i annexes d’un edifici agroindustrial a instància de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)

Back to top