Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament col•labora amb el Programa de Suport a les dones en l’àmbit rural i urbà

L’Ajuntament de Constantí, a través de l’Oficina Municipal de Treball, col·labora amb el Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Un total d’onze dones del municipi estan participant d’aquest programa, que s’allargarà fins al maig del 2023 i que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les dones inscrites  a la borsa de l’Oficina Municipal de Treball. El programa ofereix oportunitats formatives i assessorament a aquestes dones en diferents àmbits, com l’emprenedoria i l’economia social, activitats comercials en línia o suport a la dependència, entre altres

El programa s’inicia amb una entrevista per analitzar els objectius i prioritats de cada dona, la formació i l’experiència, i així poder elaborar un pla de treball de manera conjunta. Una vegada establert el pla de treball s’inicia la formació, que de caràcter obligatori conté els següents tallers (que es poden impartir presencialment o de manera telemàtica, en funció de la disponibilitat de les usuàries): taller de competències digitals, per a millorar l’ús de les eines digitals; Sessió informativa sobre el mercat de treball actual; taller d’orientació laboral, per treballar habilitats comunicatives, socials i aspectes relacionals que afavoreixin l’accés i manteniment d’un lloc de treball (preparació del currículum vítae, de l’entrevista de treball, eines per afavorir la cerca activa de feina), i tallers específics segons l’itinerari de treball acordat.

Una vegada completades les formacions, des de l’Oficina Municipal de Treball es realitzarà un acompanyament individual i personalitzat en el procés de cerca de feina, que s’inicia una vegada la usuària ha completat les formacions i se sent capacitada per a iniciar-se en el món laboral.

Les persones usuàries que formen part del programa hi seran durant un període d’uns 2 mesos aproximadament. Una vegada finalitzat tot el procés, cada participant rep una bonificació de 300€.

Back to top