Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Tarragonès

L’Ajuntament de Constantí i el Consell Esportiu del Tarragonès han signat aquest divendres 10 de febrer un conveni de col·laboració per desenvolupar programes i activitats esportives al municipi. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde, Oscar Sánchez, i la presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès, Estefania Serrano.

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar durant el Ple ordinari celebrat el passat 26 de maig la proposta per la signatura d’aquest conveni de col·laboració entre els dos organismes.

Mitjançant aquest conveni es concedeix una subvenció nominativa prevista al pressupost de l’Ajuntament per a l’organització de diferents programes esportius destinats a infants del municipi i participants als Jocs Esportius de Catalunya.

El Consell Esportiu del Tarragonès desenvoluparà a Constantí el següents programes d’activitats i assessorament en polítiques esportives municipals i gestió d’instal·lacions; promoció i desenvolupament d’activitats i serveis en foment de l’esport i de l’activitat física per a tothom a nivell local, i/o supralocal; organització de programes lúdicoesportius dirigits al col·lectiu de persones amb diversitat funcional.

A més es contempla la promoció, desenvolupament i assessorament de programes i activitats en el lleure esportiu en períodes de vacances escolars i l’organització i col·laboració en el desenvolupament de competicions en foment del lleure per adults en instal·lacions municipals, entre d’altres.

L’import de la subvenció que l’Ajuntament de Constantí hauria de fer al Consell Esportiu del Tarragonès per dur a terme les activitats especificades al conveni serà per import de 2.000 euros.

Back to top