Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Constantí aprova definitivament la memòria per a la creació de l’empresa funerària supramunicipal

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha celebrat aquest dijous 11 de maig una darrera sessió extraordinària abans de la finalització del present mandat. Hi havia un únic punt a l’ordre del dia, en relació a les al·legacions presentades a l’aprovació inicial de la memòria justificativa per a la creació d’una empresa pública de serveis funeraris de caràcter supramunicipal. 

El passat 23 de febrer, el Ple ja va aprovar inicialment la memòria justificativa i els estatuts d’aquesta societat, que preveuen que l’activitat que actualment duu a terme la societat Serveis Funeraris Reus i Baix Camp s’exerceixi a través d’una nova societat mercantil supramunicipal de nova creació que es denominarà Funecamp S.A, que operarà a Reus, Salou, Vila-seca i Constantí 

Un cop finalitzat el període d’exposició pública de l’expedient s’havien presentat dues al·legacions, que han estat desestimades d’acord amb els informes pertinents de Secretaria i Intervenció. 

D’aquesta manera, i tal i com ja va fer l’Ajuntament de Reus la setmana passada, l’Ajuntament de Constantí aprova de manera definitiva la memòria justificativa elaborada per la comissió d’estudi per a l’exercici de l’activitat econòmica de prestació de serveis funeraris mitjançant la constitució d’aquesta societat mercantil pública de caràcter supramunicipal que gestionarà els serveis funeraris de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí. La memòria és fruit dels treballs de la comissió d’estudi integrada per membres de les corporacions i personal tècnic dels quatre consistoris per avançar en el procés de creació d’un ens supramunicipal que gestioni els serveis funeraris dels citats municipis de forma pública, conjunta i propera 

El proper pas, quan tots quatre ajuntaments hagin fet l’aprovació definitiva, és la segregació de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de Reus Serveis Municipals, i la creació efectiva de FuneCamp amb les aportacions dels quatre municipis. La creació efectiva i posada en funcionament de la nova societat està prevista per principis de 2024. 

Back to top