Il.lustríssim Sr. Óscar Sánchez Ibarra – PSC

Alcaldia

Àrees:

Governació, Seguretat, Urbanisme, Promoció Turística, Relacions amb el Polígon Industrial, Comunicació i Noves tecnologies.

Back to top