Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí aprova els pressupostos generals per a l’exercici 2020

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 28 de novembre els pressupostos generals de l’exercici 2020. La proposta va comptar amb els vots favorables dels 8 regidors del PSC i 3 vots en contra (Compromís per Constantí i Junts per Constantí). El total del  Pressupost general per a l’exercici 2020 se situa en 9.012.730 €, el que representa un increment de l’11,52 % respecte del pressupost de 2019 (que es va situar en 8.081.800 €uros). Un any més, aquest pressupost es basa en l’endeutament zero del consistori. Cal assenyalar que la totalitat de les despeses municipals es financen amb recursos propis, és a dir, sense acudir a crèdits bancaris, ni a l’alienació de patrimoni.

En el capítol d’ingressos, pel que fa a l’IAE, tot i que està pendent de resolució judicial el repartiment definitiu de les quotes amb l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet i Perafort, existeix un alt grau de confiança derivat dels informes emesos des del consistori que prevaldrà el criteri mantingut per part de l’Ajuntament de Constantí, i per tant es mantindrà el nivell de recaptació d’exercicis anteriors. No obstant això, per raons de prudència financera, no es farà ús d’aquesta partida, que ascendeix a la quantitat de 260.000 € aproximadament. Aquesta quantitat es consignarà en el capítol 5 (fons de contingències), de tal forma que només es farà ús d’aquest import en el moment en què s’obtingui sentència favorable per a l’ Ajuntament de Constantí

Pel que fa a les despeses, destaca l’increment d’un 15,13 % (544.813,65 €uros més) respecte l’exercici anterior en el capítol de béns corrents i serveis. Aquest increment ve originat principalment per la dotació de 850.000 €uros en el Servei de distribució d’aigua potable a domicili; i la consignació d’un import de 870.000,00 €uros en el Servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, per tirar a banda en solitari, des de l’Ajuntament, un contracte integral del servei, que a més de la recollida, tractament i eliminació d’escombraries, inclourà el servei de deixalleria així com el de neteja de la via pública. En aquest capítol destaca també una partida de 30.000 €uros per al projecte de “Millora del Grup Centcelles”, que parcialment serà finançat per l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Pel que fa al capítol d’inversions, es preveu una dotació de 411.560 €uros destinats a: la licitació de projectes tècnics que es desenvoluparan al llarg del mandat (230.000 €uros), a la millora de camins rurals (20.000 €uros), i altres inversions de reposició d’infraestructures de la xarxa d’aigua (161.560 €uros) als carrers Falset, Girona i Raval Sant Cristòfol.

Els pressupostos de 2020 segueixen apostant també per la despesa social, i en aquest sentit es contemplen partides econòmiques destinades als Plans d’Ocupació locals, les beques menjador (130.000 euros), els 20.000 euros per a ajuts d’urgència social, i també es mantenen els 50.000 euros dels incentius adreçats a fomentar l’ocupació: a empreses que contractin aturats empadronats a Constantí  i les ajudes a nous emprenedors.

Es mantenen també totes les subvencions nominatives a entitats i associacions, i a més, es doten noves subvencions a entitats de nova creació. D’altra banda, també com a novetat, hi ha una aportació municipal al projecte arqueològic de la Vil·la Romana de Mas dels Frares.

Back to top