Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Transició Ecològica i Sostenibilitat.

En el primer tram d’aquest nou mandat municipal, l’Ajuntament de Constantí s’ha marcat uns objectius concrets en el camí iniciat de transició ecològica i sostenibilitat.

Immersos de ple en el procés de licitació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal, el nostre objectiu és que Constantí pugui seguir essent un referent en la defensa del medi ambient, proporcionant a la vegada un millor servei a les nostres ciutadanes i ciutadans.

El nou servei que es vol implantar, més eficient, més efectiu i més respectuós amb la natura, es planteja des d’una perspectiva global i integral, que implica no només l’administració, sinó també les persones. És evident que calia fer una renovació del sistema, però caldrà també fer una revisió dels hàbits quotidians de les persones perseverant en els programes educatius mediambientalment com a base del futur desenvolupament sostenible.

En el món globalitzat en el que vivim, en plena revolució informàtica i tecnològica, hem procurat adequar el servei a les noves tecnologies: maquinària menys contaminant i més efectiva, camions de recollida selectiva més moderns i més respectuosos amb el medi ambient, reestructuració de recorreguts, sistemes electrònics d’identificació dels contenidors, de geoposicionament dels equips i informació accessible en línia o en temps reals són aspectes que s’han tingut en compte per la millora i eficiència del servei.

De manera paral·lela reprenem també la insistència en l’acompliment de l’Ordenança de Civisme, amb especial atenció al que fa referència a les defecacions a la via pública dels animals de companyia així com a la sensibilització ambiental en la gestió del soroll, contaminant invisible al que, sovint, malauradament ens hi adaptem. A aquest efecte, l’Ajuntament de Constantí va aprovar, el passat mes de novembre, el mapa de capacitat acústica del municipi, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll i que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori

Un tercer sector en el que posem èmfasi és en el control de plagues de coloms. El sistema escollit –un tractament anticonceptiu– té com a objectiu la reducció la població d’aquest tipus d’aus i estabilitzar-la en uns llindars acceptables per al municipi. Després de les tres campanyes realitzades des de l’any 2017, Constantí ha aconseguit reduir la població a una tercera part, amb la consegüent reducció dels impactes negatius que aquest tipus d’aus genera així com la reducció de la possibilitat de transmissió de malalties a les persones.

La consciència ciutadana està creixent i, mediambientalment parlant, nosaltres com a Administració hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies.

Immersos de ple en el procés de licitació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal, el nostre objectiu és que Constantí pugui seguir essent un referent en la defensa del medi ambient, proporcionant a la vegada un millor servei a les nostres ciutadanes i ciutadans.

El nou servei que es vol implantar, més eficient, més efectiu i més respectuós amb la natura, es planteja des d’una perspectiva global i integral, que implica no només l’administració, sinó també les persones. És evident que calia fer una renovació del sistema, però caldrà també fer una revisió dels hàbits quotidians de les persones perseverant en els programes educatius mediambientalment com a base del futur desenvolupament sostenible.

En el món globalitzat en el que vivim, en plena revolució informàtica i tecnològica, hem procurat adequar el servei a les noves tecnologies: maquinària menys contaminant i més efectiva, camions de recollida selectiva més moderns i més respectuosos amb el medi ambient, reestructuració de recorreguts, sistemes electrònics d’identificació dels contenidors, de geoposicionament dels equips i informació accessible en línia o en temps reals són aspectes que s’han tingut en compte per la millora i eficiència del servei.

De manera paral·lela reprenem també la insistència en l’acompliment de l’Ordenança de Civisme, amb especial atenció al que fa referència a les defecacions a la via pública dels animals de companyia així com a la sensibilització ambiental en la gestió del soroll, contaminant invisible al que, sovint, malauradament ens hi adaptem. A aquest efecte, l’Ajuntament de Constantí va aprovar, el passat mes de novembre, el mapa de capacitat acústica del municipi, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll i que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori

Un tercer sector en el que posem èmfasi és en el control de plagues de coloms. El sistema escollit –un tractament anticonceptiu– té com a objectiu la reducció la població d’aquest tipus d’aus i estabilitzar-la en uns llindars acceptables per al municipi. Després de les tres campanyes realitzades des de l’any 2017, Constantí ha aconseguit reduir la població a una tercera part, amb la consegüent reducció dels impactes negatius que aquest tipus d’aus genera així com la reducció de la possibilitat de transmissió de malalties a les persones.

La consciència ciutadana està creixent i, mediambientalment parlant, nosaltres com a Administració hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies.

Back to top