Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pla de contingència de l’Ajuntament de Constantí per a un retorn segur a la feina presencial

Aquest dijous 4 de juny s’ha aprovat el Pla de Contingència de l’Ajuntament de Constantí per al retorn segur dels empleats públics a la feina presencial. Aquest pla de contingència ha estat aprovat per unanimitat del Comité de Seguretat i Salut i de la Mesa General de Negociació, i preveu la incorporació paulatina dels diferents serveis municipals.

El Pla de contingència de l’Ajuntament de Constantí per a una tornada progressiva i segura a la feina presencial, segons les indicacions efectuades pel servei de prevenció de riscos d’aquest Ajuntament i de conformitat amb la normativa vigent, amb incorporació d’obligacions de comportament per part del personal, com ara l’obligació de preservar la separació física o la utilització d’equips de protecció individual, en el benentès que se seguirà fomentant el teletreball en determinats serveis de forma preferent, sempre que sigui tècnicament i raonablement possible.

Igualment el Pla inclou el Protocol d’actuació davant de casos probables o confirmats de la COVID-19.
El Pla serà d’aplicació en la nova etapa de desescalada, sens perjudici que, en funció dels diferents estadis de la pandèmia i de la intensitat de les mesures adoptades per les administracions competents, es vagi adequant progressivament.

També s’han aprovat els serveis amb presència essencial, que obriran portes a partir del proper dilluns dia 8, i que ara per ara funcionaran amb un servei de cita prèvia centralitzat. A disposició de tots els ciudatans, i per donar un servei totalment personalitzat obriran:

-Oficina d’Atenció al Ciutadà
-Oficina d’ajudes COVID19
-Jutjat de Pau
-Biblioteca
-Arxiu

Podeu consultar el Pla de contingència en el següent document:  20200604_Resolució_Decret_DECRET 2020-0393 [Aprovació del pla de contingència COVID19]

Back to top