Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova un nou conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de Reus per al sanejament de les aigües residuals del Polígon

L’Ajuntament de Constantí ha celebrat aquest dijous 28 de gener el primer Ple Ordinari d’aquest any 2021. Tal i com ha estat habitual des que es va iniciar la pandèmia, atesa la situació sanitària, la sessió s’ha fet de manera telemàtica.

Durant el Ple s’ha aprovat la resolució de l’actual conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus en matèria de sanejament de les aigües residuals del Polígon Industrial de Constantí (PIC). Aquest conveni, de l’any 2006, regulava transportar mitjançant un nou col·lector l’aigua residual tractada a l’EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) del PIC cap a l’EDAR de Reus, atès que aquesta estació disposa de capacitat de tractament i per tal de continuar aportant les aigües residuals a un segon cicle de depuració per assolir uns nivells òptims en l’aigua residual i garantint una millor qualitat mediambiental i sanitària. En aquest punt, s’ha aprovat un nou conveni que entrarà en vigor aquest any i que actualitza els paràmetres de la col·laboració entre els dos ajuntaments en aquesta matèria d’acord amb de la normativa actual, amb la modificació de la Llei de règim jurídic del sector públic 40/2015. Els dos consistoris valoren molt positivament els resultats de l’anterior conveni, per la qual cosa consideren necessari renovar la cooperació per a la utilització conjunta de mitjans i serveis públics. L’objecte del nou conveni regula l’operativa de l’EDAR del PIC, el transport de l’aigua residual a l’EDAR de Reus, el tractament d’aquesta i l’abocament al medi. Una Comissió de Seguiment formada per tècnics i càrrecs designats per cada administració es reunirà 1 cap a l’any per fer el seguiment del conveni.

Durant el Ple s’ha aprovat també la resolució del conveni de la gestió informatitzada del padró d’habitants del municipi per la Diputació de Tarragona i l’aprovació del nou conveni regulador en aquesta matèria amb la Diputació, a través del Servei d’Assistència Municipal.

El Ple d’aquest dijous també ha aprovat l’augment retributiu als empleats públics de l’Ajuntament de Constantí per l’any 2021, en aplicació a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat 99/2021, i la pròrroga del Pla Local de Joventut de Constantí (2016-2019) en el marc i amb la metodologia establerta al Pla Nacional de Joventut de l’any 2020. El Pla Local de Joventut és el document marc que determina les polítiques juvenils municipals.

En matèria urbanística s’ha aprovat de forma definitiva la proposta de modificació puntual del Pla parcial urbanístic PPU-11, al Polígon industrial de Constantí, uns terrenys majoritàriament (un 85 % de la superfície) propietat de l’empresa Tradilo Inversiones. L’empresa aposta per establir-se de manera definitiva al Polígon del municipi i expandir-se amb noves inversions.

Pel que fa a les mocions, es va aprovar amb els vots favorables de Compromís per Constantí i Junts per Constantí, una moció en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre.

Back to top