Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí no prorrogarà el contracte amb Sorea per la gestió de l’aigua potable

L’Ajuntament de Constantí no prorrogarà els contractes per a la gestió del servei municipal d’aigua potable, el de manteniment i la vigilància de les estacions de bombejament del Polígon Industrial de Constantí subscrits amb l’empresa Sorea.

El consistori ha aprovat aquest dilluns 2 de juliol, en un ple extraordinari i urgent, la proposta de no prorrogar aquests contractes subscrits amb Sorea. En aquesta proposta, aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals (PSC, Units pel Canvi, Pdecat, ICV i PP) i l’abstenció d’ERC, es manifesta la  voluntat fefaent de l’Ajuntament de Constantí de no prorrogar  el contracte signat amb l’empresa Sorea S.A.U, ni prorrogar el conveni per l’ampliació de l’objecte d’aquest contracte al clavegueram municipal, ni prorrogar el manteniment i la vigilància de les estacions de bombejament del Polígon Industrial de Constantí, amb una antelació de més d’un any a la data de finalització de l’última pròrroga, aprovada el 23/12/2012, que venç el 23/12/2019.

La proposta també designa a l’enginyer municipal de l’Ajuntament com a interventor tècnic perquè vigili la conservació de totes les obres i instal·lacions objecte d’aquest contracte de subministrament d’aigua, manteniment de les estacions de bombejament i clavegueram del municipi de Constantí amb el fi que a la finalització del seu termini el 23 de desembre de 2019 siguin retornades en perfecte estat de funcionament i amb aquesta finalitat informi de les reparacions i reposicions que s’hagin d’efectuar a càrrec del contractista.

L’Ajuntament de Constantí va signar el contracte de gestió del servei municipal d’aigua potable amb Sorea l’any 1991. L’any 2003, es va ampliar el contracte al Polígon Industrial, i l’any 2006 es va extendre també al manteniment del clavegueram. El contracte amb Sorea venç al desembre de 2019.

Back to top