Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Es fa públic el nou cartipàs municipal i s’aprova el règim de dedicació dels càrrecs electes

Aquest dijous 22 de juny s’ha fet públic el nou cartipàs municipal de l’equip de govern de l’Ajuntament de Constantí per al mandat 2023-207. El nou govern municipal s’estructurarà en tres grans àrees: Governació, Persones i Territori.

Dins l’àrea de Governació, l’alcalde Óscar Sánchez assumirà les regidories de Relacions institucionals, Comunicació i Noves tecnologies i Informàtica. Per la seva banda, el 4t Tinent d’alcalde, Alfonso Riscos, s’encarregarà de les àrees de Seguretat Ciutadana i civisme, Protecció Civil i Emergències, Trànsit i transport públic, Padró d’habitants, Ocupació de la via pública i Vigilància Rural.

Pel que fa a l’àrea de Persones estarà encapçalada per la 1a Tinent d’alcalde, Dolors Fortuny, que gestionarà les regidories d’Ensenyament, Cultura, Associacions i Promoció Econòmica; Virginia Bautista assumirà les regidories d’Acció Social, Salut i Gent gran; Ana Maria Martínez encapçalarà les àrees de Joventut, Oficina de Treball i Polítiques d’Igualtat (Dona i LGTBI), i Ismael Perroni assumirà les regidories de Recursos Humans i Festes (compartida amb la resta de regidors d’aquesta àrea).

I pel que fa a l’apartat Territori, el 2n Tinent d’alcalde, Vicenç Maceira, serà l’encarregat de supervisar-lo i gestionarà les àrees d’Hisenda, Via Pública, Entorn Rural i Serveis Administratius; la 3a Tinent d’alcalde, Mercedes Martínez assumirà les competències d’Urbanisme, Transició Ecològica i Medi Ambient (compartida) i Mercat municipal; i Jordi Pérez es farà càrrec de les àrees d’Esports, Neteja Pública i Parcs i Jardins

L’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, ha expressat que “aquesta nova organització de govern i la distribució de funcions s’ha fet a partir de l’experiència i la valoració molt positiva d’aquests darrers anys”

D’altra banda, durant el Ple Extraordinari celebrat aquest dijous 22 de juny l’Ajuntament de Constantí ha aprovat el règim de dedicació dels càrrecs electes i la retribució dels representants del consistori. La proposta es va aprovar amb els vots favorables dels 9 regidors el PSC, i els vots en contra dels 3 regidors d’ERC i del regidor de VOX. Segons la proposta aprovada, l’alcalde, que tindrà un règim de dedicació exclusiva, percebrà una retribució bruta anual de 43.000 euros. Hi haurà 2 regidors amb dedicacions parcials al 80 %, amb una retribució bruta anual de 26.400 euros. Un total de 4 regidors tindran una dedicació parcial del 60 % amb una retribució bruta anual de 19.800 euros. I 2 regidors tindran una dedicació parcial del 40% amb una retribució bruta anual de 13.200 euros a percebre en 14 pagues.

Pel que fa al règim d’assistències, la retribució per assistència a les sessions del Ple es manté en 200 euros per sessió ; per assistència a les sessions de les Comissions Informatives en 110 euros ; per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 160 euros ; i per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local la retribució serà de 160 euros.

El Ple també va aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries per l’últim dijous de cada mes senar a les 20 hores, així com la composició de les comissions informatives de Ple i el nomenament dels representants de la corporació en les organitzacions supramunicipals.

Back to top