Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Subvenció destinada a la transició energètcia i acció climàtica

L’Ajuntament de Constantí s’ha acollit a una subvenció de la Diputació de Tarragona destinada a la transició energética i acció climàtica, en la seva convocatòria de 2022.

L’import total concedit ha estat de 4.792,40 euros, que han estat destinats a la Gestió Integral del Servei Públic de Recollida, Transport, Eliminació i Deposició de Residus Urbans de Diferents Fraccions, la Neteja Viària i Gestió de la Deixalleria.

Back to top