Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí aprova un pressupost de més de 11 milions d’euros per al 2024

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat en sessió extraordinària celebrada el dijous 28 de desembre els pressupostos generals de l’exercici 2024. La proposta va comptar amb els vots favorables del PSC i els vots en contra d’ERC i VOX. El total del pressupost municipal per al 2024 se situa en 11.040.550, el que representa un increment del 6,9 % respecte l’exercici anterior.

En l’apartat dels ingressos es preveu una rebaixa de l’IBI del 10% i la congelació de la resta d’impostos. Pel que fa a les taxes i preus públics es contempla un major ingrés respecte l’exercici anterior motivat per l’aplicació de la Llei 7/2022, de residus per una economia circular i contaminació del sòl.

En l’apartat de despeses es preveu un increment del 4,4 % al capítol I de les despeses de personal a causa de l’increment de les retribucions dels empleats públics i l’augment de 2 agents més a la plantilla de la policia local. En el capítol II de despeses de béns i serveis s’incrementa en un 5,8 % per la variació de les despeses de subministrament d’energia.

Pel que fa a la despesa social, es mantenen respecte de l’exercici anterior les partides destinades als ajuts del pagament de rebuts de subministres bàsics i ajuts al pagament del lloguer, i també es manté la partida destinada a beques menjador, entre d’altres.

Es manté la dotació amb caràcter nominatiu de subvencions a entitats i associacions. També es manté la partida de 50.000 euros per subvencions a la contractació d’aturats del municipi i nous emprenedors.

Pel que fa a les inversions es continua desenvolupant el gran pla d’inversions 2021-2024, algunes d’elles, com és el cas de la sala de vetlles, en fase d’execució i d’altres com el Centre Cultural Teatre-Auditori, la Piscina coberta i la Muralla del carrer Sant Pere, en fase de tramitació.

L’alcalde, Óscar Sánchez, ha destacat que durant el 2023 s’han tornat a superar els 2 MEUR anuals d’inversió pública efectuada real, que “confirma el procés de transformació que estem fent a Constantí”.

Back to top