Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informació pública sobre subvencions rebudes

Subvenció per a interessos de préstecs bancaris, convocatòria 2023

Concepte: La Diputació de Tarragona subvenciona els interessos de préstecs bancaris, convocatòria 2023

Interessos préstecs bancaris:

Cost de l’actuació: 31.301,50 euros

Import de la subvenció: 7.000,00 euros

Import total concedit: 7.000,00 euros

Back to top