Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Policia Local

L’actuació de la Policia Local de Constantí es basa en criteris de proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Aquests principis bàsics s’han d’adequar a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l’eficàcia en l’assignació dels recursos disponibles. Aquesta Carta de Serveis presenta, per una banda, tots els serveis que des d’aquesta Policia Local es presten als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat; per l’altra, concreta els compromisos de qualitat que s’ofereixen. Expressa, per tant, la voluntat de portar a la pràctica, amb la màxima eficàcia i a través del compromís públic, els principis de l’actuació policial.

Adreça

Carrer de les Creus, 30
43120 Constantí
Tarragona

Obrir amb Google Maps

Back to top