Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

RESPONSABILITAT SOCIAL DEL SECTOR QUÍMIC

La sostenibilitat i el desenvolupament sostenible inclouen, per definició tres àmbits: el social, l’econòmic i l’ambiental.

En el cas del primer àmbit, la responsabilitat social que han anat adoptant les empreses del sector químic del Camp de Tarragona es basa fonamentalment en l’objectiu d’aconseguir millores en temes de seguretat, protecció de la salut i també del medi ambient. L’evolució de la nostra societat, però, impulsa també el sector cap a una cultura que sigui capaç d’adquirir nous compromisos amb la societat, afavorint la cohesió social, gestionant de manera satisfactòria aspectes mediambientals i col·laborant amb la comunitat científica i educativa, amb projectes esportius, culturals i també amb entitats humanitàries, amb actuacions que van des de la recuperació d’elements del patrimoni fins a la participació i foment de festes i tradicions locals, sense oblidar la preservació d’entorns naturals.

Ara bé, tan important com el treball intern que realitzen és que aquest es pugui conèixer fora de l’entorn industrial pròpiament dit. I aquí és on pren transcendència i magnitud la Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació que fa uns dies celebrava el seu desè aniversari.

D’entre els objectius d’aquesta càtedra crec que cal destacar la generació de  coneixement de qualitat, entorn a la comunicació social i promoció de bones pràctiques de comunicació per part d’empreses i institucions, mitjans i periodistes. Perquè la comunicació és la clau de l’èxit en tots els aspectes de la vida i cal entendre la seva importància a l’hora de visibilitzar la tasca que es realitza i com es realitza, a banda de permetre conèixer les necessitats i expectatives dels diversos grups d’interès, entre ells les administracions.

És evident que aquesta Càtedra és una branca més del compromís del sector químic tarragoní en l’àmbit de l’educació, ja que no podem obviar l’aposta que feta amb els centres de formació professional a l’hora de preparar i formar persones afavorint la seva qualitat i la seva competitivitat. Caldria ara, entre tots, convertir la sostenibilitat en una vivència per als alumnes al llarg dels seus estudis, des de bon començament, per la seva dimensió de futur en les solucions als problemes de la societat en què estem immersos.

Back to top