Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí tanca l’exercici 2017 amb resultats positius i aprova un gran pla d’inversions per a aquest any

L’aprovació d’una modificació de crèdit amb un suplement que s’afegeix als pressupostos del 2018 com a pla d’inversions, va ser un dels punts centrals del Ple Ordinari que es va celebrar aquest dijous 31 de maig a l’Ajuntament de Constantí. La proposta preveu destinar més de 3 milions d’euros (3.227.003,11 €uros) a un gran Pla d’inversions per aquest any 2018, a partir dels romanents positius de tresoreria procedents dels darrers exercicis econòmics. En aquests pressupostos 2018 ja es contemplaven dues inversions molt rellevants, amb una partida de 628.847 euros: la renovació de la xarxa d’aigua potable del Grup Centcelles, i la construcció d’un nou dipòsit de 2.000 metres cúbics a les Forques. D’aquesta manera, la partida total d’inversions a executar durant aquest any suma un total de 3.855.850 €uros. Aquest punt va ser aprovat amb els 7 vots favorables dels 6 regidors de l’equip de govern (PSC i Units pel Canvi) i el regidor del PP, i amb 5 vots en contra d’ERC i PdeCat (El regidor d’ICV no va ser present al Ple)

Durant el ple d’aquest dijous es va donar compte de la liquidació de l’exercici econòmic 2017, que va servir per reafirmar l’excel·lent salut econòmica de l’Ajuntament de Constantí, que ha tancat novament el darrer exercici amb resultats positius, i amb un romanent positiu de tresoreria per a despeses generals de 2.262.773, uns resultats positius que s’afegeixen al resultat positiu amb que ja es va tancar l’exercici anterior. L’Ajuntament de Constantí continua amb una situació d’ endeutament zero, que ha estat habitual al llarg d’aquests darrers exercicis.

En aquest gran pla d’inversions que s’incorporen al pressupost del 2018 com a modificació de crèdit, es contemplen diverses obres de millora a carrers i a la via pública. En aquest sentit, s’inclouen les obres ja realitzades i finalitzades a la plaça del Castell, Plaça Juan Ramón Jiménez,al carrer Pallaresos o al carrer dels Horts, a més d’altres obres que s’estan executant com la Plaça de la Raval; també es preveuen obres al carrer Serapi, carrer Joan Maragall, a la Plaça Federico García Lorca, i obres de millora al Polígon Industrial. A més, també es plantegen actuacions als parcs i jardins municipals, l’arranjament de camins rurals del terme, obres de supressió de barreres arquitectòniques a diversos carrers, i millores en la senyalització (horitzontal i vertical) del municipi . En aquest apartat també es preveu la construcció d’un pas sobre el riu Francolí.

En un altre apartat, el de les millores en els serveis municipals, s’inclouen les obres impermeabilització de l’antic mercat municipal (ubicat al carrer Major), del Pou Pastolí, la renovació d’aigües al Grup Centcelles. Una altra de les inversions previstes és la que preveu les expropiacions de diversos immobles a la Muralla i l’Avinguda Catalunya

I en relació a la millora i inversions en els equipaments municipals, es contempla la inversió realitzada en les obres de millora al Pavelló Poliesportiu, obres de millora a les escoles públiques, i la instal·lació d’una nova zona esportiva al carrer Reus.

Aquest gran pla d’inversions també preveu una partida de 93.722 euros per la instal·lació de càmeres de vigilància i seguretat. Aquesta modificació de crèdit se suma als pressupostos generals de l’any 2018, que se situen en 8.364.187,65 €uros.  Precisament, una d’aquestes grans inversions que s’executaran durant aquest any és la del projecte de les obres de renovació de la pavimentació i els serveis de l’Avinguda Onze de Setembre i els carrers Centcelles, Antonio Machado i Jaume I.  El Ple d’aquest dijous va aprovar l’inici de l’expedient d’aquest projecte, que si tot va bé s’iniciaran passat l’estiu . Les obres del projecte tenen un pressupost de licitació inicial de  1.267.446,98€.

Un altre dels punts de l’orde del dia va ser l’aprovació dels Estatuts del Senat de la Gent Gran de Constantí, un òrgan consultiu i de participació ciutadana composat per persones majors de 60 anys, que hagin contribuït al desenvolupament del municipi i que han estat importants en diferents àmbits de la societat, ja sigui cultural, social, educatiu, esportiu o associatiu.

Pel que fa a les mocions presentades al Ple d’ahir, es va aprovar una moció presentada pel PP relativa a la instal·lació de pilones als números 42 i 44 del carrer Major per evitar que estacionin vehicles que impedeixen el trànsit en aquell punt, i una moció d’ERC per a revisar les places d’aparcament per a minusvàlids

 

 

 

 

Back to top