Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí aprova el compte general de 2017 confirmant la bona situació econòmica del consistori

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar aquest dijous 27 de setembre, per unanimitat de tots els grups municipals, el compte general de la corporació per a l’exercici 2017. Aquest compte general fixa la situació financera, el resultat econòmic patrimonial i l’execució del pressupost de l’ajuntament, i un cop aprovat s’envia a la Sindicatura i al Tribunal de Comptes. L’Ajuntament de Constantí continua amb una situació d’endeutament zero, que ha estat habitual al llarg d’aquests darrers exercicis

La situació financera estructural de l’Ajuntament de Constantí és molt bona, i a curt termini compleix amb solvència els ràtios de liquiditat, tresoreria i disponibilitat. El romanent de tresoreria per a noves inversions és d’1,7 milions d’euros.

L’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, va destacar aquesta bona situació econòmica i financera de l’Ajuntament, “que ha permès adoptar mesures com la reducció del tipus impositiu de l’IBI (2 anys seguits reduint l’IBI), i que també permetrà afrontar els costos de noves infraestructures al municipi per donar més i millors serveis en un futur a curt termini”.

Cal recordar que el passat 31 de maig, el Ple ja va donar compte de la liquidació de l’exercici econòmic 2017, que va servir per reafirmar l’excel·lent salut econòmica de l’Ajuntament de Constantí, que va tancar novament el darrer exercici amb resultats positius, i amb un romanent positiu de tresoreria per a despeses generals de 2.262.773, uns resultats positius que s’afegien al resultat positiu amb que ja es va tancar l’exercici anterior.

Durant el ple també es va aprovar la ratificació dels Estatuts del consorci per la Normalització Lingüística (CNL).

 

 

Back to top