Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’obre una nova convocatòria dels Plans d’Ocupació Locals per als anys 2019-2020

Un any més l’Ajuntament de Constantí aposta per fomentar l’ocupació i per aprovar mesures que incideixin en la reducció de l’atur. Després de la bona experiència dels anys anteriors, novament es posaran en marxa diversos Plans d’Ocupació Municipals dirigits a persones aturades amb especials dificultats d’ocupació, per tal de donar cobertura al sector de població més castigat per la crisi.

La Junta de Govern Local va aprovar en data 9 de gener de 2019, les bases i la convocatòria del projecte del Plans d’Ocupació, per al període 2019-2020. La necessitat de donar una oportunitat laboral a persones en risc d’exclusió social i entenent el treball com un eix integrador en la societat justifica que des del consistori es vulguin prendre mesures per pal·liar la difícil situació de les persones aturades que es troben en situació de cerca activa de feina.  Aquest programa se centra en la contractació temporal de diverses persones que es trobin en situació d’atur amb l’objecte de facilitar la millora de les seves condicions personals i laborals.

Mitjançant el Pla d’Ocupació Municipal 2019 – 2020 es pretén fomentar la contractació temporal de persones en situació d’atur, que no rebin cap prestació econòmica o subsidi superior a 430,27 € mensuals. L’objecte d’aquest pla és la contractació de 10 persones en cada torn, amb un contracte de treball de 6 mesos.  Els períodes de contractació seran els següents: 1r torn: del 15 de març al 24 de setembre, mentre que el segon torn començarà el 25 de setembre fins el 14 de març de 2020. El termini de presentació de la documentació per al primer torn serà de l’1 de febrer al 15 de febrer.

Els llocs de treball que s’ofereixen tenen la categoria professional de peó i peó especialista, i estaran relacionats amb el manteniment i conservació d’equipaments, espais públics i zones verdes del municipi. Hi haurà 5 places de peó i 5 més de peó especialista, en cada torn. En el cas del peó especialista es valorarà l’experiència en els treballs de paleta de construcció, peó de construcció, pintor, electricista i lampista.

La jornada de treball serà de 35 hores setmanals. Els ciutadans únicament podran optar a un lloc de treball, havent de seleccionar el procés al qual es volen presentar com aspirants

 

 

 

Back to top