Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’obre la licitació per a la renovació de la xarxa d’aigua potable del Grup Centcelles

L’Ajuntament de Constantí iniciarà en els propers mesos les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del Grup Centcelles. A finals de l’any passat la Junta de Govern Local aprovava el projecte tècnic i aquesta setmana s’ha iniciat el procés de licitació per tal que les empreses puguin presentar les seves ofertes.

La xarxa d’aigua potable del grup Centcelles de Constantí presenta moltes avaries. Les canonades d’aquesta xarxa han patit un desgast molt important al llarg dels anys. A més, es van instal·lar amb unes condicions inadequades del recobriment de protecció (àrids) de les canonades.

Segons les dades disponibles, el total de fuites reparades en el transcurs dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016 és de 77 fuites, que dona una mitjana de 4,5 fuites per cada 10 metres de canonada. Durant aquestes reparacions, s’ha pogut observar que les canonades estan deteriorades i presenten fissures.

L’estat actual d’aquestes canonades de la xarxa d’aigua potable ocasiona diverses molèsties als veïns, en forma d’interrupcions del subministrament, com per les reposicions de la calçada.

El projecte aprovat planteja substituir la xarxa d’aigua potable actual del grup Centcelles, per una xarxa de canonada de fosa de diàmetre 80 i 100 mm. A més a més, s’afegiran vàlvules de comporta i s’aprofitarà per eliminar les boques de reg obsoletes.

Aquesta obra es dividirà en dos lots:

– LOT 1: Correspon a la zona d’edificis del voltant de la plaça Federico Garcia Lorca.

– LOT 2: Correspon a la zona d’edificis del voltant la plaça Juan Ramon Jiménez.

Durant les obres es col·locarà un provisional d’obra per a mantenir el servei als abonats, retirant-se una vegada instal·lada la nova xarxa. El Pressupost de les obres és (IVA inclòs) de 432.147,76 euros. En els dos Lots en què es divideix l’obra, el termini màxim d’execució previst és de 6 mesos cadascun, des de l’adjudicació de les obres

D’altra banda, una vegada finalitzada la tramitació administrativa, durant els propers dies està previst que s’iniciïn els treballs de renovació de la Plaça Federico García Lorca.

Back to top