Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Constantí ha despertat

Quin balanç en fa d’aquests quatre anys?

Faig un balanç força positiu, i no ho dic perquè “toca”, sinó perquè Constantí feia uns anys que estava ensopit. Durant 6 anys es van fer ben poques coses –ja ho he dit en diverses ocasions– i després d’aquest darrers 4 anys dona la sensació que ha despertat, en sentit literal i en tots els aspectes. Hem aconseguit un canvi de rumb bàsicament amb una gestió eficaç i eficient, reduint despeses supèrflues, rebaixant impostos i duplicant la inversió en l’àmbit del benestar de les famílies i també en el de la via pública. A més, hem modernitzat l’Ajuntament potenciant la transparència i la participació dels veïns i veïnes.

Quins han estat els punts forts i els punts dèbils?

Des del primer moment hem prioritzat el foment i la creació d’ocupació, que és una de les nostres principals preocupacions, i els ajuts a famílies desafavorides. Crec que hem sabut escoltar les persones i ser resolutoris amb les seves necessitats.

Punts febles? No sé. Nosaltres hem intentat treballar al màxim per al nostre poble, modernitzar-lo i empènyer-lo cap al futur, evidentment dins de les limitacions imposades per la legislació actual. Potser és la ciutadania qui hauria de contestar aquesta part de la pregunta. Ells i elles són els que ens poden dir què troben a faltar o de quina manera voldrien que es fessin segons quines actuacions.

Quines han estat les principals inversions fetes?

Hem invertit en realitats transformadores que milloren la vida de les persones de Constantí, principalment: plans d’ocupació, cursos formatius dins de l’Escola d’Adults, la creació de la tarifa social de l’aigua, el menjador social per a infants durant els períodes de vacances. Crec que aquesta és la més gran i millor inversió que s’ha pogut dur a terme.

Quant a les econòmiques, les principals han estat en via pública i en urbanisme: plaça de les Escoles Velles, carrer Barcelona, plaça Juan Ramon Jiménez, plaça del Castell, placeta del Raval de Sant Cristòfol, avinguda Onze de setembre, els carrers Pallaresos, Centcelles, Antonio Machado i dels Horts, eliminació de barreres arquitectòniques, a banda de més de 700 actuacions de millora a la via pública en general. També hem realitzat importants inversions en la millora del Pavelló Poliesportiu, el Pont de les Caixes i el cementiri, gràcies a subvencions d’administracions superiors.

Està sanejat l’Ajuntament?

L’Ajuntament de Constantí està completament sanejat. Ja l’hi vam trobar i hem aconseguit mantenir-lo, sense endeutar-lo tot i l’esforç inversor que hem realitzat i baixant els impostos. És el que dèiem abans: gestió eficient i eficaç.

Hem fet un gran esforç inversor. En el mandat anterior, la inversió per habitant era de 70 euros, i ara és més del doble, de 149 euros i sense haver endeutat l’Ajuntament. Quant a l’Impost de Béns Immobles, hem fet un descens molt elevat de la fiscalitat, rebaixant el coeficient municipal de 0,92 a 0,65.

Quin és l’índex d’atur a Constantí?

A finals de l’any 2018 el nombre d’aturats a Constantí era de 533 persones, que representa un 24% menys de les dades de l’atur de l’inici d’aquest mandat. Si bé és cert que l’estat actual de l’economia hi ajuda, no podem perdre de vista la inversió realitzada en formació i inserció laboral, incentivació d’empreses per a la contractació d’aturats, hem destinat regidories i equips tècnics específics a aquesta funció, … tot amb la implicació política directa per intentar resoldre aquest malson.

Quan es farà el nou accés viari al polígon industrial?

Ja m’agradaria saber-ho!! És un tema que està en mans de la Generalitat de Catalunya. No hem pogut treure una data de compromís, tot i que el conveni està signat des de fa temps i només queda que l’Administració Autonòmica ho tiri endavant.

‘Des de l’Ajuntament hem treballat molt la formació de persones per tal que puguin ser contractades’. Foto: Cedida

Quin impacte té el polígon industrial de Constantí en l’economia local i en la generació de llocs de treball?

El Polígon Industrial de Constantí és un dels pols logístics més importants de Catalunya i a la vegada la nostra més gran font d’ingressos. En els darrers anys s’hi ha instal·lat diferents noves empreses, que han originat la creació de llocs de treball. Al mateix temps, s’ha tramitat un nou pla parcial de 162.000 m2 on està previst que s’hi instal·li una nova multinacional del sector logístic.

Des de l’Ajuntament hem treballat molt la formació de persones per tal que puguin ser contractades en aquest sector. També hem creat una línia de subvencions per a les empreses que contractin persones aturades de Constantí, a la vegada que hem potenciat la nostra Oficina de Treball que, entre d’altres, ofereix al teixit empresarial una intermediació entre l’oferta i la demanda del mercat de treball.

Tot plegat fa que es revitalitzi la relació entre la ciutadania i el nostre polígon i que hi hagi un cert equilibri entre la generació de llocs de treball i la possibilitat dels constantinencs i constantinenques d’optar-hi.

El teixit associatiu és sòlid?

Constantí disposa d’un teixit associatiu prou sòlid i extens des de fa anys, amb inquietuds diverses. Crec que no sóc el primer Alcalde que parla amb orgull d’aquest tema a Constantí. Aquestes entitats i associacions han estat un pilar en la consolidació de la democràcia i de la participació ciutadana. Les nostres festes, els nostres actes culturals, els nostres actes esportius, etc no serien res sense la col·laboració altruista de la gent que forma part d’aquestes entitats. Realment penso que cal fomentar-les, ja que el seu esforç i voluntat són un llegat inimaginable per a les persones que no coneixen aquest món. Parlar d’aquestes associacions és parlar d’implicació, coratge, esforç, compromís, valors importantíssims en la formació i el desenvolupament de les persones.

Quina funció tindrà el Senat de la Gent Gran?

Bàsicament el Senat de la Gent Gran es constitueix com un òrgan de caràcter consultiu i orientador, que té la funció d’oferir un espai de diàleg i reflexió sobre el Constantí actual i el de futur maximitzant el coneixement i l’experiència de persones que, amb els anys, han adquirit una visió històrica de conjunt sobre qüestions cabals que afecten el municipi. Per tant, aconsellaran l’alcalde en tots aquells àmbits que beneficiïn la projecció i la planificació de Constantí amb perspectiva de futur. Són persones que per la seva trajectòria personal i/o professional tenen un vincle especial amb el territori i amplis coneixements sobre la seva realitat en els diferents àmbits: cultural, social, educatiu, esportiu, associatiu i laboral).

Està fent un salt Constantí en activitats culturals?

No vull semblar agosarat si afirmo amb rotunditat que Constantí ha incrementat de manera notable les activitats, no només culturals, sinó en diverses regidories. Pensa que hi ha àrees que se solapen d’alguna manera. Cultura, Festes, Gent Gran, Dona, Associacions, etc són diferents àrees dins el cartipàs municipal que bé podrien conformar-ne una de sola.

Sincerament, hem incrementat el nombre i possiblement també la qualitat, i això ha provocat la implicació, com et deia anteriorment, de les entitats i associacions. Estem contents de la feina feta i esperem poder continuar fent-la. Als mitjans de comunicació es parla força dels actes que organitzem, tant per la quantitat com per la qualitat: això crec que ho diu tot.

‘Hem incrementat el nombre i possiblement també la qualitat de les activitats culturals’. Foto: Cedida

El servei de l’aigua, actualment gestionat per Sorea, passarà a ser municipal. Per què?

És un contracte que s’inicia l’any 1991, s’amplia el 2003 amb el manteniment de les estacions de bombeig del Polígon Industrial i s’estén al manteniment del clavegueram l’any 2006. Han passat molts anys i, en l’actualitat, havia quedat desfasat. A això hem d’afegir que la gestió de l’aigua del polígon industrial, que fins ara portaven les juntes del poligon, passa a ser responsabilitat directa de l’Ajuntament; aquest fet li dona una dimensió molt més important al servei, que requereix buscar noves fórmules per obtenir major eficiència. Per això s’adopta l’acord de no renovació del contracte i de creació d’una Comissió Especial amb l’objectiu d’estudiar les diferents opcions que tenim damunt la taula: la finalitat última és la de reduir el cost a la ciutadania, els consums mínims i que el cost sigui proporcional a la renda.

Centcelles és un bon punt d’atracció turística del municipi?

Centcelles és la nostra marca estrella, juntament amb tot el patrimoni cultural de què disposem. Sabem que ens visiten sobretot turistes alemanys, francesos i austríacs, tot i que hi ha persones del nostre entorn que no el coneixen ni pràcticament saben de la seva existència. L’Ajuntament fa tot el que està a les seves mans per promoure aquest monument, com per exemple, els concerts a l’estiu. Crec sincerament, però, que falta més implicació per part de la Generalitat de Catalunya, que n’és la propietària; falta inversió, tenint en compte que és el monument d’aquestes característiques quasi únic al món conservat en bon estat.

Un dels projectes que tenim en fase avançada, per cert, és la millora dels accessos a Centcelles. La intenció és que l’atracció que exerceix es pugui copsar a nivell de carrer, ja que avui dia és pràcticament nul·la: els visitants hi arriben, el visiten i se’n tornen a anar. És trist però és així.

Programes com les aules de la gent gran, cursos de català o la mateixa Escola Municipal de Música seguiran sent prioritaris per l’Ajuntament?

I tant que sí, però he de puntualitzar que les Aules per a la Gent Gran no les organitza l’Ajuntament, sinó que és una entitat, el Sindicat Agrícola; és una de les activitats que més èxit té entre aquest col·lectiu.

Tornant a la pregunta, com ja hem comentat, la formació és un dels eixos fonamentals del nostre equip de govern, amb la qual cosa seguirem apostant-hi per aconseguir el major desenvolupament personal de la nostra ciutadania. Com més oferta formativa posis al seu abast, més possibilitats els dones d’aconseguir la seva inserció laboral. Sembla el peix que es mossega la cua, però és així.

Què ha suposat per a Constantí haver estat seu dels Jocs Mediterranis?

Nosaltres estem orgullosos d’haver estat seu d’aquests Jocs Mediterranis. Ens ha suposat moltes coses: des de l’actualització de l’estat del Pavelló Poliesportiu fins a una grata experiència i aprenentatge en organització. També en ha servit per a donar a conèixer les nostres instal·lacions per a possibles nous esdeveniments. Pensa que hi ha pocs pavellons que disposin de dues pistes com el nostre i, si tenim en compte la diversitat de les nostres instal·lacions, el fet que s’hagi conegut a nivell internacional ens pot obrir portes de cara al futur.

Hi ha un bon nivell d’ús d’instal·lacions esportives a Constantí i de clubs i entitats esportives? Caldria fer alguna inversió?

Sempre hi ha coses en què invertir i en el món de l’esport es palpa molt més ja que sempre hi ha necessitats específiques: les nostres entitats esportives han anat en augment i cadascuna demana i reclama d’acord amb les seves necessitats. Que si un circuit de motos, que si una piscina coberta, que si unes millores al camp de futbol, que si un camp de tir en condicions, etc. És difícil poder-les acontentar totes. Què més voldríem!

Quines són les prioritats per al proper mandat si tornen a governar?

Si tornem a governar seguirem prioritzant en les mateixes línies que hem vingut fent aquests darrers anys: el foment de l’ocupació i el benestar de les famílies. Tenim també projectes en fases prou avançades per seguir millorant el nostre Constantí: abans parlàvem de la millora dels accessos a Centcelles, però tenim també la realització d’un pas elevat per accedir al cementiri, la recuperació de pous d’aigua i la construcció d’un nou dipòsit, ja que el que tenim està inutilitzat pel seu mal estat; la renovació de la xarxa de l’aigua potable, la recuperació del refugi, la renovació i actualització del servei de recollida d’escombraries, el centre cívic, la sala de vetlles, renovació de carrers… En definitiva, continuar treballant per a la ciutadania i donar estabilitat i impuls per poder deixar un Constantí millor a les generacions futures.

Back to top