Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí tanca la liquidació de l’exercici 2018 amb resultats positius

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va donar compte de la liquidació de l’exercici econòmic 2018, en sessió ordinària celebrada aquest dijous 14 de març. Els resultats econòmics de l’exercici 2018, han servit per reafirmar l’excel·lent salut econòmica de l’Ajuntament de Constantí, que ha tancat novament el darrer exercici amb resultats positius, concretament amb un resultat pressupostari de 1.085.844 €uros. Pel que fa al romanent de tresoreria, la liquidació presenta un romanent positiu per a despeses generals de 2.805.644 €uros. Aquest resultats pressupostaris s’afegeixen al resultat positiu amb que ja es va tancar l’exercici anterior.

La partida total d’Inversions possibles a executar suma un total de 3.289.039,60 euros, dels quals 2.468.613,39 €uros són inversions que s’incorporen a l’exercici 2019, 720.426,21€uros per a noves inversions, i 100.000 €uros de les inversions del pressupost del present exercici,  que sortiran del projecte dels pressupostos participatius.

L’Ajuntament de Constantí continua amb una situació d’ endeutament zero, que ha estat habitual al llarg d’aquests darrers exercicis.

D’altra banda, amb l’objectiu de fomentar la contractació de persones aturades del municipi, l’Ajuntament de Constantí ha mantingut en els pressupostos d’aquest any la partida de 50.000 euros destinada a subvencionar aquelles empreses que contractin aturats inscrits a la borsa de l’Oficina de Treball municipal , així com també els incentius als nous emprenedors i la creació de noves empreses al municipi. El Ple d’aquest dijous 14 de març va aprovar la modificació de les bases reguladores d’aquestes subvencions que es van aprovar el 2017. En aquest sentit, la quantitat de l’incentiu tant a les empreses per a noves contractacions, com també en el cas dels nous emprenedors, puja de 3.000 a 4.000 €uros en els següents supòsits: – persones majors de 50 anys (proporcional si és a temps parcial); -famílies monoparentals amb fills menors, i joves menors de 30 anys.

El Ple d’aquest dijous també va aprovar l’estudi econòmic presentat per l’empresa Sorea per la prestació i manteniment del servei de sanejament de les estacions de bombament d’aigües residuals de Constantí, per l’any 2019. Es tracta d’un tràmit administratiu necessari per rebre la subvenció de l’agència Catalana de l’aigua per aquest concepte.

D’altra banda, també es va aprovar la proposta de l’Ajuntament de Constantí a la Concessió de distincions de mèrit que atorga el Consell Comarcal del Tarragonès. El ple va aprovar la proposta del sr. Josep Franquès Sans,mestre, historiador i coordinador local de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de la URV, des de l’any 2006, una de les activitats culturals que té més èxit al municipi any rere any.

Finalment, el Ple va aprovar com a festes locals per a l’any 2020, els dies 20 de gener (dilluns), i el dia 1 d’agost (dissabte).

 

Back to top