Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’inicien les obres de renovació de la Plaça Federico García Lorca

Dintre del pla de renovació de places i carrers del municipi, l’Ajuntament de Constantí ha iniciat aquesta setmana les obres de renovació i millora de la Plaça Federico García Lorca. Els treballs se centraran en la renovació de la pavimentació, l’enllumenat públic, el mobiliari urbà i la jardineria.

El projecte preveu la demolició del paviment actual i la seva substitució per nou paviment de formigó estampat de 14 cm. de gruix; també se substituiran les lluminàries existents, i es procedirà a la demolició de la font cantonera que es troba fora de servei. En aquest espai, s’instal·larà una barana d’idèntiques característiques a les ja existents en aquesta plaça.

A més, es retirarà la palmera existent i es plantarà una olivera. Finalment, també s’instal·laran nous banc i papereres. Les obres tindran un cost de 45.812,66 €uros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 mesos.

Back to top