Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple aprova el primer tràmit urbanístic per a la construcció d’una piscina coberta

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 26 de setembre una modificació puntual del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que comportarà el canvi de qualificació dels terrenys d’equipaments ubicats en l’illa de terrenys definida pels carrers Avinguda Vidal i Barraquer, Avinguda Onze de Setembre, carrer Jaume I i el carrer Joan Maragall, concretament la zona situada entre les dues escoles Mossèn Ramon Bergadà i Centcelles, i on actualment hi ha les piscines municipals. Fins ara, aquesta zona estava qualificada d’equipaments educatius. Mitjançant aquesta modificació, els terrenys passaran de tenir la qualificació d’equipaments educatius a ser equipaments esportius. L’objectiu d’aquest canvi d’usos és que en aquests terrenys, amb una superfície de 12.589, 82 metres quadrats, s’hi acabi projectant un nou equipament esportiu com serà la piscina coberta i una zona esportiva annexa.

El consistori ha assenyalat que hi ha la necessitat de projectar un equipament esportiu cabdal per al municipi, i creu fermament que la millor localització és el centre de la gran illa d’equipaments definida pels carrers Avinguda Vidal i Barraquer, Av. Onze de Setembre, Carrer Jaume I i el carrer Joan Maragall. Mitjançant aquest canvi de qualificació d’aquests terrenys, d’una banda es regularitza la situació de la piscina municipal descoberta, i alhora l’Ajuntament tindrà la possibilitat d’ampliar i completar l’oferta esportiva al centre del poble.

Aquest punt va ser aprovat amb els vots favorables dels 9 regidors de l’equip de govern (PSC), l’abstenció dels 3 regidors de Compromís per Constantí i el vot en contra del regidor de Junts per Constantí.

El Ple d’aquest dijous també ha permès l’aprovació d’una modificació de crèdit en el pressupost de 2019, amb un suplement de crèdit procedent del romanent de tresoreria per a despeses generals. Des de l’equip de govern es va argumentar que hi ha diverses partides del Pressupost General d’aquest 2019 esgotades, per la qual cosa es va proposar disposar de 250.000 €uros del total de l’actual Romanent de Tresoreria (750.426,212 €uros), per tal de suplementar aquestes partides en les quals la previsió inicial ha estat inferior. Aquest punt va ser aprovat  amb els vots favorables dels 9 regidors del PSC i els vots en contra dels 3 regidors de Compromís per Constantí i del regidor de Junts per Constantí.

Finalment, el Ple també va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals  2 mocions presentades pel grup municipal de Compromís per Constantí en suport de les ONG’s que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani, i en favor dels col·lectius LGTBI.

 

Back to top