Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí reforça el servei de neteja de carrers amb una màquina hidronetejadora

L’Ajuntament de Constantí ha reforçat el servei de neteja i desinfecció dels carrers de la població amb una nova màquina hidronetejadora dual. Es tracta d’una de les millores que inclou el nou contracte de recollida de residus, neteja viària i deixalleria, que ha entrat en vigor el desembre de 2020 i que gestionarà tots els serveis mediambientals del municipi. El contracte té una durada de 4 anys prorrogable a un altre, i ha estat adjudicat a l’empresa FCC.

Aquesta nova màquina hidronetejadora, que utilitza aigua a pressió a alta temperatura, permetrà una neteja ràpida i efectiva durant tots els dies (inclosos diumenges i festius) als carrers i zones públiques.

A banda d’aquesta nova màquina, el nou contracte preveu implantar progressivament noves millores en el servei com l’augment de les freqüències de recollida i l’increment de la recollida selectiva amb un servei de porta a porta als comerços. Es preveuen també diverses campanyes informatives anuals per educar la ciutadania i les empreses en matèria de recollida selectiva. Es garanteix la reposició automàtica dels contenidors, tant de superfície com de recollida comercial, i es garanteix també un control constant de la realització i la qualitat dels serveis. D’altra banda, es preveu l’increment de 3 noves illes de contenidors de superfície al carrer Jaume I (mercat), carrer Macià Martorell i carrer Joan Miró.

Pel que fa a la deixalleria, passarà de ser comarcal a municipal. Això suposarà un increment del nombre de dies d’obertura, de dilluns a dissabte, i una nova reglamentació per aconseguir un millor servei, més ecològic, net i sostenible.

 

Back to top