Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Constantí s’adhereix a l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona

L’Ajuntament de Constantí ha aprovat la seva adhesió a l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona. La Fundació Privada Institut Cerdà coordina la gestió, edició i difusió de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona que acull la iniciativa de Repsol de fer un seguiment anual dels Components Orgànics Volàtils (COV’s) dels municipis de l’entorn dels polígons petroquímics del Camp de Tarragona, mitjançant una metodologia eficient, assumible i validada internacionalment, que dirigeix la Universitat Rovira i Virgili i l’EURECAT. Aquest seguiment que es va iniciar el 2018 es tradueix en un Informe-Observatori on es recullen tots els mesuraments realitzats per la URV, la seva anàlisi i la informació necessària per a la seva interpretació, però alhora els reptes i els objectius que tant la indústria química com el territori s’han de plantejar per seguir avançant en la gestió adequada de la Qualitat de l’Aire.

Els objectius d’aquesta iniciativa són esdevenir un canal permanent d’informació, transparència i participació sobre l’estat de qualitat de l’aire de Tarragona i constituir una eina de reflexió i d’establiment dels reptes que té la indústria i el territori per a la millora permanent de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona.

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona es basa en els mesuraments i anàlisis científiques que duen a terme diferents centres universitaris (actualment la Universitat Rovira i Virgili i l’EURECAT) i sobre aquestes anàlisis s’elabora l’informe que anualment es presenta a tots els agents del territori del Camp de Tarragona. Així mateix, comunicarà tant els seus continguts com les propostes de desenvolupament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya com a impulsor i coordinador de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, amb la qual col·laborarà de manera permanent.

L’Observatori vol obrir-se i comptar amb la participació dels diferents agents del territori i per aquest motiu les empreses, entitats i institucions del Camp de Tarragona poden adherir-se signant una Carta d’Adhesió que els permet estar informats i participar dels passos, avenços i accions que desenvolupa.

Back to top