Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’instal·len noves illes de contenidors i s’amplia el servei de recollida als comerços

Durant aquest mes de maig s’han instal·lat noves illes de contenidors de superfície a diversos carrers de Constantí per tal descongestionar les zones de contenidors del nucli urbà. Les noves àrees de contenidors s’han ubicat al carrer del Horts, carrer Jaume I i carrer Joan Miró. Cada illa consta de 5 contenidors per a la recollida de fracció resta, fracció orgànica, paper-cartró, envasos i vidre. El model de contenidors que s’ha instal·lat permet facilitar el servei de recollida dels camions. Es tracta d’una de les millores previstes en el nou contracte de recolida selectiva i neteja viària al municipi.

D’altra banda, una altra de les novetats que s ‘han previst en aquest nou contracte ha estat l’ampliació del servei de recollida selectiva porta a porta als comerços de Constantí. Fins ara se centrava només en la recollida de cartró i amb aquesta ampliació es procedirà a la recollida de paper-cartró, fracció orgànica i rebuig (fracció resta) a la vintena de comerços que van sol·licitar aquest servei de recollida comercial porta a porta.

La recollida comercial porta a porta és un servei que pretén millorar la convivència entre l’activitat econòmica del municipi i les persones que hi resideixen mitjançant un servei de recollida propi per als comerços, que evita la saturació dels contenidors del carrer i el desbordament de residus al voltant d’aquests.

A banda, aquest dilluns 24 de maig s’iniciaran les obres de construcció del nou centre de recollida al Polígon, per tal de milllorar el servei a les empreses. Aquest centre de recollida s’ubicarà al carrer Portugal.

Cal recordar que durant el mes d’abril ja va començar el nou servei de recollida porta a porta concertada de residus voluminosos i de saques de poda origen domèstic. Aquest nou servei funciona a través de l’aplicació “Viu més Constantí”, des d’on es pot sol·licitar la recollida porta a porta. L’objectiu de totes aquestes accions és aconseguir un nivell òptim de reciclatge al municipi.

Back to top