Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’aprova l’expedient de contractació per les obres de renovació del carrer Sant Pere

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat en sessió celebrada el passat 7 d’octubre l’expedient de contractació per les obres de reurbanització del carrer Sant Pere. A partir d’aquest 13 d’octubre s’obre el procés de licitació del projecte per a les empreses interessades.

La renovació del carrer Sant Pere és una de les inversions més importants que s’emmarca dintre del Pla d’inversions de 7 milions d’euros aprovat per unanimitat del Ple de l’Ajuntament per al període 2021-2024.

Actualment, el carrer Sant Pere té les instal·lacions en avançat estat de deteriorament, i aquesta intervenció queda emmarcada en un seguit d’actuacions projectades per  l’Ajuntament de Constantí per la millora i reurbanització del carrers del nucli urbà de la població. El projecte consistirà en la renovació de la xarxa d’aigua, clavegueram i paviments del citat carrer

El projecte de reurbanització del carrer Sant Pere té un pressupost inicial de 899.900,53 €uros. El termini de durada d’execució del contracte és de 26 setmanes improrrogable (uns 6 mesos aproximadament).

Subvencions per a la rehabilitació de façanes

Durant la Junta de Govern local s’han aprovat també les Bases per a la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació de façanes del projecte “Constantí, posa’t bonic” d’aquest any 2021. També s’han aprovat les bases pel procés de selecció, mitjançant concurs d’oposició, per la creació d’una borsa de treball de máxima urgencia de personal d’administració general, funcionaris interins, per l’Ajuntament de Constantí.

Back to top