Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Senat de la Gent Gran renovarà la meitat dels seus representants a partir de l’any vinent

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Constantí ha acollit la darrera sessió del Senat de la Gent Gran corresponent a la primera etapa d’aquest òrgan consultiu i de participació ciutadana que es va constituir formalment el desembre de 2018. D’acord amb els Estatuts d’aquest Senat de la Gent Gran, el 50 % dels seus membres s’ha de renovar cada 3 anys i ara, 3 anys després de la seva constitució arriba el moment d’aquesta renovació. Donat que és la primera vegada que es fa aquesta renovació, els membres que deixaran el càrrec s’escolliran per sorteig.

Amb l’objectiu d’oferir un espai de diàleg i reflexió, el Senat de la Gent Gran està composat per 6 representants, 3 homes i 3 dones, que han de complir uns requisits: ser majors de 60 anys, estar empadronat a Constantí com a mínim durant els darrers 10 anys, no ocupar cap càrrec polític (ni dins ni fora del municipi) ni haver-ho fet en els darrers 5 anys, i motivar l’interès de la persona postulant a través d’una carta. El càrrec no és retribuït ni es poden rebre indemnitzacions. Entre 2018 i 2021, els 6 components del Senat de la Gent Gran han estat: Isabel Soriano Botello, Antonia Martorell Maluenda, Juan Esteban Fariñas Vargas, Tomasa Molina Troyano, Josep Bergadà Español i Francisco Cano Mendaño.

Amb l’objectiu de renovar la meitat dels seus components, properament s’informarà de l’obertura del termini de presentació de sol·licituds per poder formar part d’aquest Senat de la Gent Gran.

Back to top