Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’amplien els ajuts d’urgència social per donar cobertura a les necessitats de la població

L’Ajuntament de Constantí ampliarà els ajuts d’urgència social per tal de poder donar resposta a les necessitats actuals de la població derivades de la situació sanitària, social i econòmica. En el darrer Ple municipal celebrat a finals del mes de març, el consistori va aprovar la modificació de les bases reguladores dels ajuts d’urgència social concedits per l’Ajuntament.

L’objecte d’aquests ajuts d’urgència social és atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència a persones que no disposen de recursos suficients. Tenint en compte les actuals circumstàncies derivades de la situació sanitària, social i econòmica, s’ha decidit ampliar els supòsits per tal de donar cobertura a les necessitats de la població.

En aquest sentit, s’incrementarà el topall anual màxim per nucli de convivència de 2.000 a 3.000 euros per la totalitat de les tipologies d’ajuts. També es modifiquen topalls màxims d’ajuts anuals com, per exemple, per al manteniment o alta dels subministres bàsics de la llar, que passa dels 250 als 500 euros per unitat de convivència; o el del subministrament d’aigua que passa dels 100 als 200 euros.  

D’altra banda, s’afegeixen també ajuts per a la prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària i aparells ortopèdics, i s’incrementen ajuts per lloguers-quotes hipoteca endarrerits de l’habitatge habitual per evitar desnonaments, ajuts a allotjaments temporals de manera puntual, i ajut complementari per a la contractació d’un habitatge de lloguer

Back to top