Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Ple aprova un inventari dels camins del terme municipal

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha celebrat aquest dijous 26 de maig la sessió ordinària d’aquest mes de maig. Aquest ple ha suposat el retorn a la presencialitat de les sessions plenàries i és que des de l’inici de la pandèmia tots els plens s’havien celebrat de forma telemàtica.

Durant la sessió s’ha aprovat un inventari dels camins del terme municipal, que inclou tots els vials públics en sòl no urbanitzable que s’han pogut documentar d’acord amb els indicis o proves de titularitat que proporcionen les fonts documentals i informatives disponibles (administratives, cartogràfiques o cadastrals). Fins ara, Constantí disposava d’un inventari de camins municipals (un registre administratiu) elaborat l’any 2011, però en el seu dia no es va completar la tramitació administrativa corresponent, per tant, no va acabar sent oficial. Amb aquesta revisió i actualització es dona compliment al que disposa la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el seu Reglament.

Durant el Ple també es va aprovar una addenda al conveni de col·laboració entre la URV, l’ICAC (Institut d’Arqueologia Clàssica de Catalunya) i l’Ajuntament de Constantí per donar continuïtat al projecte d’estudi i difusió de la vil·la romana de Mas dels Frares. Aquest projecte ha determinat que existeixen indicis arqueològics que apunten a l’existència d’una vil·la romana amb estructures productives de caire vinícola.

Un altre dels punts aprovats pel Ple ha estat el conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Tarragonès per desenvolupar programes i activitats esportives al municipi.

A més, també s’ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament de Constantí al conveni marc entre ajuntaments i Consell Comarcal del Tarragonès regulador de la delegació del servei de recollida d’animals abandonats, vius, ferits i morts. L’actual conveni en aquesta matèria data de l’any 93 i calia adaptar-lo a la normativa vigent, concretament a la Llei 40/2015 de procediment administratiu del règim jurídic del sector públic. La durada prevista d’aquest conveni serà de 4 anys amb una possible pròrroga de 4 anys més.

Finalment, el Ple també va aprovar les festes locals per a l’any 2023,  els dies 20 de gener (divendres) i 1 d’agost (dimarts).

Back to top