Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’ Ajuntament de Constantí tanca l’exercici 2022 amb un romanent de tresoreria de 988. 853 euros

El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha donat compte de la liquidació del pressupost de 2022, que s’ha tancat amb un romanent de tresoreria lliure per a noves despeses de 988.853 euros. Aquest va ser un dels punts destacats de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada aquest dijous 30 de març. Aquest romanent deriva del bon comportament de la inversió empresarial al Polígon Industrial. Cal recordar que al 2022 es va assolir el rècord d’inversió pública al municipi, arribant als 2,4 milions d’euros, gràcies al gran Pla d’Inversions aprovat el mes d’abril de 2021 per unanimitat de tos els grups municipals

Durant el Ple també s’ha aprovat provisionalment, a petició de Naturgy, el pla especial d’infraestructures per al  relligament de la xarxa de gas natural que transcorre des del carrer Alemanya al Polígon Industrial fins al creuament de l’Avinguda de les Forques amb el carrer Centcelles del nucli urbà de Constantí.

Nou conveni de col·laboració amb el consell Comarcal del Baix Camp per a la gestió de residus municipals

Un altre dels punts aprovats va ser el nou conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per regular els serveis de gestió de residus municipals, a través de SECOMSA. D’aquesta manera s’actualitza i s’ajusta al nou marc normatiu aquest conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Camp, com a conseqüència del nou conveni signat entre els Consells Comarcals del Camp de Tarragona amb l’Agència de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’assolir una gestió global i més eficient de les infraestructures de valorització i tractament de residus, així com unificar les tarifes per al conjunt del territori. La vigència d’aquest conveni de col·laboració i els seus annexes s’estableix per un termini de 4 anys, renovables per un màxim de 4 anys més.

2a Fase del projecte d’estudi i difusió de la vil·la romana de Mas dels Frares

Durant el Ple d’aquest dijous també s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Ajuntament de Constantí per a la segona fase del projecte “Estudi i difusió de la vil·la romana del Mas dels Frares (Constantí, Tarragonès), que dona continuïtat a la primera fase del projecte iniciat en el marc de la convocatòria de projectes quadriennals de recerca en matèria arqueològica i paleontològica entre els anys 2018 i 2021.

També es va aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Constantí en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al Benestar Social per al període 2022-2025.

Declaració d’obra d’especial interès per a diversos projectes

Durant el Ple també es va aprovar la proposta de declaració d’obra d’especial interès per als següents projectes: la rehabilitació de l’Institut de Constantí; l’arranjament de la façana del Sindicat Agrícola; i la reforma interior d’oficines de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) Mas Bové. D’acord amb les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Constantí, aquesta declaració d’obra d’especial interès permetrà la bonificació d’un 95 % en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Finalment, també es va aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual del POUM en relació al canvi de límit amb el terme municipal de Reus a l’àmbit de la CIM el Camp Oest i entorn.

Back to top