Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informació pública sobre subvencions rebudes

Subvenció adreçada a Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022.

Concepte: La Diputació de Tarragona subvenciona les actuacions per a gestió de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022.

  • Tipus 1 – Piscines
    Cost de l’actuació: 12.584,00 euros.Import de la subvenció: 8.174,00 euros.
  • Tipus 2 – Protecció salut pública.
  • Cost de l’actuació: 27.999,74 euros.Import de la subvenció: 13.550.40 euros.

Import total concedit: 21.724,40 euros.

Back to top