Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Comencen les obres de renovació de la gespa artificial al Camp de Futbol Municipal La Coma

La setmana passada es van iniciar les obres de renovació de la gespa artificial al Camp de Futbol Municipal La Coma. Es preveu que aquestes obres tinguin una durada d’aproximadament unes cinc setmanes, i s’han aprofitat els mesos d’estiu ja que és l’època en que s’utilitza menys el camp de futbol un cop finalitzada la temporada esportiva. L’objectiu és que els treballs puguin finalitzar a mitjans del mes d’agost. Una vegada acabats els treballs hi haurà un termini d’uns quinze dies per realitzar proves de qualitat del terreny de joc in situ i un altre termini d’uns altres 15 dies per a la correcció de les possibles deficiències, si s’escau. L’obra té un pressupost total de 240.924, 41 € (IVA inclòs)

El camp de futbol municipal té una superfície de 105 x 63 m (6.615 m2) amb la possibilitat d’acollir un partit de F-11 o 2 de F-7. La gespa artificial va ser instal·lada l’any 2008 amb un sistema de gespa artificial fibril·lada de 60 mm d’alçada sobre una base asfàltica. El camp de gespa actual, tot i haver estat capaç de proporcionar una durada de 15 anys molt superior als 10 de mitjana d’una instal·lació d’aquest tipus, presentava una certa degradació en la gespa artificial amb pèrdua de la verticalitat i trencament de la fibra

La renovació de la gespa artificial es fa mitjançant el sistema de reaprofitament de materials, concretament dels farcits separats durant el desmuntatge amb una màquina específicament dissenyada. Els rotllos de gespa retirats s’aprofitaran per a la seva reinstal·lació en un altre camp o superfície a determinar. Una vegada desmuntada la gespa es faran les reparacions pertinents per recuperar una planimetria òptima del terreny de joc.

Les característiques de la nova gespa artificial es basen en una combinació de fils monofilaments multinervats i fibril·lats en puntades separades, amb una alçada mínima de les fibres de 60 mm. Els treballs es complementaran amb aportació de material de sorra i cautxú nous per completar la càrrega necessària.

El sistema de gespa artificial acredita la certificació per laboratori homologat FIFA QUALITY /FIFA QUALITY PRO.

Back to top